Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N70

Aanpassingen over het hele traject

Over het hele traject scheiden we de fietspaden van de rijweg. Waar dat mogelijk is, komt er tussen de fietspaden en de weg een parkeer- of een groenstrook. Op andere punten komt er een schrikstrook en zal het fietspad iets hoger liggen ten opzichte van de weg.

Een schrikstrook voorkomt dat auto's en vrachtwagens die de markering volgen rakelings langs fietsers rijden. Daarnaast zorgt een schrikstrook ervoor dat fietsers niet onnodig links gaan fietsen en de nodige afstand bewaren tot de auto's en vrachtwagens op  de rijstrook.

Toekomstbeeld met vrijliggend fietspad - N70

Toekomstbeeld van N70 met vrijliggend fietspad

De verkeerslichten op de Antwerpsesteenweg (N70) krijgen op de kruispunten met de Groenstraat en de Drieselstraat een conflictvrije regeling. Dat betekent dat voetgangers en fietsers bij het oversteken niet kruisen met wagens die links of rechts afslaan. Op de rijweg komt een verhoogde middenberm. Zo maken we gevaarlijke afslag- en keerbewegingen onmogelijk.

Toekomstbeeld met middenberm - N70

Toekomstbeeld van N70 met middenberm

Farys maakt van de werken gebruik om een gescheiden riolering aan te leggen. Dat is goed voor het milieu want zo scheiden we huishoudelijk afvalwater, afkomstig van bijvoorbeeld wasmachines of douches, van regenwater. Het afvalwater wordt gezuiverd, het regenwater vloeit naar waterlopen in de omgeving. Woningen en bedrijven die in de werfzone liggen moeten op de nieuwe riolering aangesloten worden.

Oonderstaande reeks tekeningen maakt duidelijk hoe we zo’n gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Klik op de afbeelding, dan verschijnt de tekst met meer uitleg.

Aanpassingen van Herman Teirlinckstraat tot kruispunt Orchideestraat

Overzichtskaart  Herman Teirlinckstraat - N70
  1. Ter hoogte van de Herman Teirlinckstraat komt een fietsoversteek en een opstelvak voor fietsers. We voorzien een extra zebrapad zodat ook voetgangers veiliger kunnen oversteken.
  2. Het begin van de Groenstraat wordt uitgerust met fietssuggestiestroken. Zo blijven fietsers ook hier goed zichtbaar.
  3. De Groenstraat zal niet langer schuin aantakken op de N70. De straat wordt zo heraangelegd dat ze recht tegenover de Orchideestraat komt te liggen. Dit zal het kruispunt overzichtelijker maken voor gemotoriseerd verkeer. Er komen extra zebrapaden zodat ook voetgangers veilig kunnen oversteken.

Aanpassingen van Drieselstraat tot grens met Lochristi

Overzichtskaart Drieselstraat - N70
  1. Aan de oprit naar de R4 richting Zelzate buigt het fietspad af en komt er een verkeerslicht. Zo geven we de fietsers ook hier een veilige oversteek.
  2. Het kruispunt met de Drieselstraat wordt overzichtelijker. We laten de op- en afritten van de R4 afbuigen zodat deze recht tegenover de Drieselstraat komen te liggen. Voetgangers kunnen veilig oversteken op de extra zebrapaden.
  3. In de zone die vrijkomt door de heraanleg van het kruispunt, leggen we een bufferbekken aan. Bij hevige regenval vangen we hier overtollig regenwater op. Zo beschermen we de omgeving voor overstromingen. Zowel bij het bufferbekken als langs de weg zorgen we voor meer groen.