Overslaan en naar de inhoud gaan

Groeven in wegdek Antwerpse ring moeten zorgen voor een vermindering van het rolgeluid

Groeven in wegdek Antwerpse ring moeten zorgen voor een vermindering van het rolgeluid

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

R1

Sinds maandag 13 september voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) nachtelijke werken uit op de ring rond Antwerpen (R1) tussen de Posthofbrug en het op- en afrittencomplex van Borgerhout. De werken passen in een onderzoek naar het gebruik van Next Generation Concrete Surface (NGCS) op de Antwerpse ring. Dit is in Vlaanderen een vrij nieuwe techniek die het rolgeluid van autobanden vermindert door het aanbrengen van specifieke groeven in een betonnen wegdek. Door enkel ’s avonds en ’s nachts te werken, blijft de hinder voor het verkeer op de ring beperkt.

Wat en waarom?

Wat is NGCS?

Bij wegverkeer is rolgeluid, het geluid dat ontstaat door het contact tussen de wielen van een voertuig en het wegdek, een van de voornaamste oorzaken van geluidshinder. Next Generation Concrete Surface (NGCS) verwijst naar een betonoppervlak dat ontworpen is om het geluidsniveau te verminderen zonder dat de banden hun grip op het wegdek verliezen. NGCS maakt gebruik van een combinatie van diamantslijpen en groeven op het betonoppervlak om dit te bereiken. 

Concreet wordt de bestaande betonverharding met een machine, voorzien van een horizontale trommel met diamantschijven, ondiep (1mm) afgeslepen en worden er gelijktijdig fijne groeven van 4mm diep aangebracht in het wegdek. Dankzij deze groeven wordt de wrijving van de autobanden met het oppervlak verminderd en vermindert ook het rolgeluid dat geproduceerd wordt. Het gaat hier dus om een bronmaatregel, waarbij er geluidsreductie aan de bron, het beton zelf, gecreëerd wordt.

"De Antwerpse ring, één van de drukste punten van ons land, creëert best wel wat geluidshinder voor de buurtbewoners. Het onderzoek moet dan ook vooral zorgen voor een betere leefbaarheid voor de inwoners van de omliggende wijken. Het gebruik van NGCS, al veel gebruikt in Duitsland, biedt duidelijke voordelen t.a.v. geluidsschermen want de reductie gebeurt aan de bron zelf”, duidt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Testfase op de Antwerpse ring

Voor de Antwerpse ring is de toepassing van deze techniek een primeur. Hiervoor werd de zone tussen de Posthofbrug en het op- en afrittencomplex van Borgerhout uitgekozen. Om het geluidsmilderende effect te kunnen onderzoeken, zal de uitvoering over de hele breedte van de ring lopen. Er werd op deze locatie reeds een voormeting van het geluidsniveau uitgevoerd, zodanig dat er na de uitvoering van de werken een nieuwe meting kan plaatsvinden om het verschil vast te stellen.

Timing en impact?

Nachtelijke hinder vanaf 13 september

De werken beginnen vanaf maandag 13 september en worden ’s nachts uitgevoerd om de hinder voor het verkeer zo beperkt mogelijk te houden. Het einde van de werken is gepland tegen 9 november.

Het aantal rijstroken dat wordt ingenomen, varieert naargelang het tijdstip en de precieze locatie van de werken. De werken starten telkens om 21.00 uur en tijdens weeknachten wordt de snelweg ten laatste om 05.00 uur opnieuw volledig vrijgegeven. Voor het verkeer blijven er meestal twee rijstroken beschikbaar. Enkel wanneer er gewerkt wordt ter hoogte van de middelste rijstroken, is dit omwille van de veiligheid niet mogelijk en moet het verkeer tijdelijk over één rijstrook passeren. Dit wordt overigens ook enkel toegestaan tijdens de meest nachtelijke uren (tussen 23u en 04.30u).

Eerst wordt de ring richting Nederland aangepakt, daarna volgt de kant richting Gent. De op- en afritten van het complex Borgerhout blijven tijdens de nachtelijke werken steeds bereikbaar.