Overslaan en naar de inhoud gaan

Groenbeheer Herkenrodedreef (N729) Hasselt

Groenbeheer Herkenrodedreef (N729) Hasselt

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N729

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert vanaf eind november 2022 onderhoudswerken uit aan de bomen van de Herkenrodedreef (N729) in Hasselt. De bestaande lindebomen worden geknot en een aantal beuken geveld. Ook worden er jonge lindebomen aangeplant. Dit gebeurt tussen de Kuringersteenweg (N2) en de E313. De bomen worden volgens hetzelfde patroon aangeplant om de dreef opnieuw zo goed mogelijk in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Dit project verloopt in samenspraak met de partners Onroerend Erfgoed, Agentschap Natuur en Bos en de Stad Hasselt.

Wat en waarom?

De Herkenrodedreef, een waardevol landschaps- erfgoedelement

De Herkenrodedreef is een lange rechte dreef die loopt van bij het poortgebouw van de voormalige Abdij van Herkenrode tot aan de Kuringersteenweg (N2). De dreef bestaat uit vier bomenrijen van hoofdzakelijk linde. De plantafstand in de rijen bedraagt 500 cm. De oudste 'originele' aanplantingen staan op 1000 cm in de rij en dateren van het midden van de 16de eeuw. Halverwege tussen de 'originele' aanplant is er telkens op 500 cm een boom toegevoegd (paardenkastanje, linde, bruine beuk).

De oudste 'originele' aanplanting is geschrankt aangeplant. Deze aanplant is over het algemeen nog vrij intact. De meeste verdwenen posities zijn vast te stellen bij de recentere toevoegingen. De geleide lindebomen zijn gekandelaard tot op een hoogte van 700 cm.

Door zijn lengte, gaafheid en monumentaal voorkomen is de Herkenrodedreef een bijzonder waardevol landschaps- erfgoedelement in het cultuurhistorisch beschermd landschap ‘Abdij van Herkenrode en omgeving’.

265 linden knotten, 20 beuken vellen en 75 nieuwe linden aanplanten

Om de levensduur van de linden en hun bijdrage aan de biodiversiteit te waarborgen, worden er grondige onderhoudswerken uitgevoerd. Ca. 265 lindebomen worden geknot en een 20-tal beuken worden geveld door gecertificeerde boomverzorgers. Laaghangende en gevaarlijke takken van de linden zullen eveneens verwijderd worden. Verder worden er struiken en andere lage beplantingen op het traject gerooid.

Door de bomen nu grondig te snoeien, verhogen we de veiligheid voor bewoners in de omgeving en alle weggebruikers. Het knotten van bomen heeft op deze locatie geen impact op het geluid van het wegverkeer. Een bijkomend voordeel van de snoeiwerken is dat de nieuwe bomen in het voorjaar meer zonlicht en groeikansen zullen krijgen. De stammen, afkomstig van het vellen van de beuken, worden verplaatst naar het onverhard gedeelte van de Herkenrodedreef richting de autosnelweg om als natuurlijke afbakening te dienen ter beperking van de huidige brede doorgang. De woningen blijven hierbij langs de achterzijde bereikbaar. 

In het voorjaar worden er ca. 75 nieuwe lindebomen geplant om de dreef terug in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Verder zullen er op verschillende plaatsen, ter hoogte van de woningen aan de Heerstraat en Zolderse kiezel, houten paaltjes worden geplaatst om de bomen te beschermen tegen doorgaand of stilstaand verkeer. Zo komt er geen zware druk meer op de bodem, noch op de wortels van de bomen en blijft de dreef tussen de twee bomenrijen gevrijwaard van gemotoriseerd verkeer. Er wordt hierbij rekening gehouden met de bereikbaarheid van woningen en vergunde inritten. 

Timing en impact?

Werken in 2 fases

Het groenbeheer van de Herkenrodedreef start in november en zal in het voorjaar afgerond worden. Er wordt op dit traject van ongeveer 1 km lang gefaseerd gewerkt:

  • fase 1 van eind november 2022 tot eind december: knotten en vellen bomen
  • fase 2 tijdens één week in het voorjaar van 2023: aanplanting van nieuwe lindebomen

In een latere fase voert Abdijsite Herkenrode vzw, die instaat voor het beheer van de dreef voor het poortgebouw tot de autostrade, eveneens onderhoudswerken uit.

De planning van deze werken is steeds afhankelijk van werf- en weersomstandigheden, en kan dus nog wijzigen. 

Minderhinder-maatregelen: beurtelings verkeer buiten de spitsuren

Tijdens de werken gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker.

  • De werken op de rijweg worden doorgaans buiten de spitsuren uitgevoerd, om werk- en schoolgaand verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen.
  • Vanaf eind november tot aan de kerstvakantie kan gemotoriseerd verkeer de mobiele werkzone beurtelings passeren. Voetgangers en fietsers worden langs de overkant van de werkzone geleid en kunnen zich daar plaatselijk in twee richtingen verplaatsen.
  • De aanleg in het voorjaar gebeurt grotendeels in de bermen en met beperkte hinder voor alle weggebruikers. Gedurende een week wordt één rijweg plaatselijk ingenomen met beurtelings doorgaand verkeer. Voetgangers en fietsers ondervinden tijdens de aanplanting weinig hinder.

Vragen? Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Contactformulier