Overslaan en naar de inhoud gaan

Gedeeltelijke afsluiting Straatsburgbrug aan Havenhuis

Gedeeltelijke afsluiting Straatsburgbrug aan Havenhuis

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N101

Herstellingswerken starten woensdag 18 augustus

Vanaf woensdag 18 augustus 2021 start een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de nodige herstellingswerken aan de Straatsburgbrug (N101) in Antwerpen. De beschadigde zone van het wegdek wordt eerst tot op de fundering opgebroken en vervolgens opnieuw aangelegd. Dit gebeurt over de volledige breedte van de afgesloten brughelft, dus inclusief fiets- en voetpad.

Dubbelrichtingsverkeer blijft mogelijk

De klus zal ongeveer een maand in beslag nemen. In overleg met de aannemer werd beslist om de huidige verkeerssituatie te behouden. Er blijft dus steeds verkeer in beide richtingen mogelijk over telkens één rijstrook op de brughelft richting het Havenhuis. Aan het kruispunt blijft verkeer van en naar de Mexicostraat en de Merantistraat functioneren volgens het rechts-in-rechts-uit principe. Ook voor fietsers wijzigt er niets en blijft dubbelrichtingsverkeer over de brug mogelijk.

Sinds maandag 22 februari is de Straatsburgbrug (N101) in het Antwerpse havengebied voor onbepaalde tijd afgesloten in noordelijke richting. Het wegdek van de brug is er plaatselijk verzakt. Vermoed wordt dat een uitspoeling onder het wegdek aan de oorzaak van de schade ligt. 

Wat en waarom?

Verzakking wegdek

In januari 2021 stelde het Agentschap Wegen en Verkeer beperkte schade vast aan het wegdek van de Straatsburgbrug in noordelijke richting (naar Kinepolis). Omdat het schadebeeld geen onmiddellijk ingrijpen vereiste, werd toen beslist om de situatie nauwgezet op te volgen. Uit de monitoring beek echter dat de verzakking verder toenam. Daarop werd beslist om de brug vanaf maandag 22 februari af te sluiten in noordelijke richting.

Vermoedelijk ligt een uitspoeling van grond onder het wegdek aan de oorzaak van de schade. Verder onderzoek moet hierover uitsluitsel bieden. Zodra de schade en de oorzaak ervan volledig in kaart is gebracht, kan het agentschap de nodige herstelwerkzaamheden bepalen en vervolgens laten uitvoeren.

Lees onderaan op deze pagina meer over de verdere stappen.

Verkeerssituatie Straatsburgbrug

Vanaf 28 mei opnieuw verkeer in beide richtingen mogelijk

Begin dit jaar werd een ernstige verzakking vastgesteld op de Straatsburgbrug in noordelijke richting. Daarop werd de brughelft staduitwaarts afgesloten. Verkeer richting Luchtbal volgt sindsdien een omleiding via de Londenstraat of via de Noordkasteelbrug en de Noorderlaan.

Omdat er de komende maanden verschillende werkzaamheden gepland zijn in de ruime omgeving (o.a. heraanleg kruispunt Noorderlaan – Oosterweelsteenweg en voorbereidende nutswerken voor de Oosterweelverbinding langs de Groenendaallaan), zou dubbelrichtingsverkeer op de Straatsburgbrug aangewezen zijn om de hinder te beperken. Daarnaast zal dit ook de bereikbaarheid van de bedrijven op het Mexico-eiland verbeteren. De huidige verkeerssituatie zal daarom vanaf vrijdag 28 mei aangepast worden zodat gemotoriseerd verkeer in beide richtingen over telkens één rijstrook kan rijden op de burghelft richting het Havenhuis.

De aanpassingen zullen evenwel een impact hebben op de lokale verkeersafwikkeling aan het kruispunt met de Mexicostraat en de Merantistraat. Om dubbelrichtingsverkeer mogelijk te maken, moet de middenberm van het kruispunt worden dichtgezet. Verkeer van en naar de Mexicostraat en de Merantistraat functioneert dan volgens het rechts-in-rechts-uit principe.

Voor fietsers wijzigt er niets, zij kunnen steeds in beide richtingen over de brug passeren zoals dat voorheen al het geval was.

Straatsburg V2

Situatieplan: de nieuwe verkeerssituatie vanaf 28 mei.

Vanaf 28/05/2021 wordt de Straatsburgbrug opnieuw opengesteld in beide richtingen. Wees alert als je een voertuig hebt dat geen toegang heeft tot de LEZ.

Vanaf 28/05/2021 kan je met dat voertuig geen gebruik meer maken van de omleiding door de LEZ langs de Kattendijkbrug richting Noorderlaan.

Je zal vanaf dan opnieuw via de Straatsburgbrug moeten rijden om de LEZ te vermijden.