Overslaan en naar de inhoud gaan

Fietsbrug over Ruggeveldlaan vervolledigt fietssnelweg Antwerpen-Ranst

Fietsbrug over Ruggeveldlaan vervolledigt fietssnelweg Antwerpen-Ranst

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Weg

E313

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant de bouw van een fietsbrug over de Ruggeveldlaan in Deurne. Tussen Antwerpen en Wommelgem loopt, grotendeels parallel met de E313, de fietssnelweg Antwerpen-Ranst (F107). In de toekomst zal deze fietssnelweg doorgetrokken worden tot in Ranst. Ter hoogte van de Ruggeveldlaan in Deurne is er momenteel nog geen directe fietsverbinding tussen de Vaartweg en de Peter Benoitlaan. Fietsers moeten er de Ruggeveldlaan oversteken. Deze ontbrekende schakel wordt nu weggewerkt met de aanleg van een fietspad tussen de Vaartweg en de Peter Benoitlaan.

Wat en waarom?

Nieuw fietspad over snelwegbrug E313

In de tweede helft van 2021 wil het Agentschap Wegen en Verkeer starten met de aanleg van een nieuw fietspad naast de E313, ter hoogte van de Ruggeveldlaan in Deurne. Bijzonder is dat het fietspad gedeeltelijk op de bestaande snelwegbrug over de Ruggeveldlaan wordt aangelegd. Op de snelwegbrug is aan de zijkant immers nog voldoende vrije ruimte om een fietspad aan te leggen. Dankzij de nieuwe ‘fietsbrug’ zullen fietsers straks de Ruggeveldlaan bovengronds kunnen oversteken in een vlotte, rechte beweging en hoeven ze niet langer te wachten aan verkeerslichten.

Ruggeveldlaan

Timing en impact?

Aanvraag bouwvergunning

Vooraleer de werken kunnen starten, moet AWV eerst een bouwvergunning aanvragen. Het dossier werd in november 2020 ingediend.

Verloop van de werken

Als de procedures vlot verlopen, kunnen de werken in de tweede helft van 2021 starten. In totaal zal de aanleg zo’n 7 maanden duren.

Vooraleer de werken kunnen starten, moeten er enkele voorbereidende werken gebeuren zoals het bouwrijp maken van het terrein en het rooien van bomen in de berm langs de E313. Na realisatie van het hele project zullen er overigens nieuwe bomen worden aangeplant.

Na de voorbereidende werken start de aannemer met de aanleg van de nieuwe toegangshellingen naar de brug van de E313 waarop later het fietspad komt. De hellingen worden voorzien van een ruime en geleidelijke aanloop zodat fietsers vlot over de brug geraken. Het fietspad wordt aangelegd in asfalt en wordt 3 meter breed.

Beperkte verkeershinder

De verkeershinder blijft tijdens de werken beperkt:

  • Wanneer er gewerkt wordt aan de kant van de Peter Benoitstraat, zal deze straat afgesloten zijn voor het verkeer.
  • Fietsers op de fietssnelweg tussen Antwerpen en Wommelgem kunnen via een omleiding langs de Boterlaarbaan (N116) en de Ruggeveldlaan hun traject voortzetten.
  • Op de Ruggeveldlaan zelf zal er geen hinder zijn voor het verkeer. 

 

Werken stad Antwerpen op fietspad langs Wouter Haecklaan

De stad Antwerpen plant de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langs de Wouter Haecklaan, het verlengde van de Vaartweg. De Wouter Haecklaan is een zeer brede buurtstraat zonder fietspad, parallel aan de E313. Tegen de berm van de snelweg aan, komt een dubbelrichtingsfietspad van 4 meter breed. Het wandelpad wordt verlegd, het komt tussen het nieuwe fietspad en de rijweg te liggen. Langs het pad komt nieuwe verlichting, een vernieuwde groene inrichting en zitbanken. Het oversteekpunt aan de Sterckshoflei richting Vaartweg wordt veiliger en comfortabeler. Vermoedelijk starten de werken in de eerste helft van 2021.