Overslaan en naar de inhoud gaan

Fiets- en autotunnel Kessel-Losesteenweg (Leuven Noord)

Context

Context

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

E314

Een veilige fietsverbinding

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Leuven maken werk van een veilige fietsverbinding tussen Wilsele en Kessel-Lo. Een fietsverbinding aanleggen in deze omgeving is geen eenvoudige klus. De plek is een druk knooppunt waar een gewestweg samenkomt met kruispunten, op- en afritten van de snelweg en spoorwegen. Er spelen ook hoogteverschillen. Door al deze factoren zijn de mogelijkheden en alternatieven beperkt. 

Aanleg in verschillende stappen

We willen fietsers vooral weghalen van de gewestweg Vuntcomplex. Aan de kruising van de gewestweg met de afrit van de E314 vanuit Lummen, zijn de zachte weggebruikers niet goed zichtbaar voor het autoverkeer. Daarom is ervoor gekozen een tunnel aan te leggen onder de E314. In de toekomst sluit je via deze tunnel aan op een dubbelrichtingsfietspad langs het Vuntcomplex. Volgens de huidige planning komt dit dubbelrichtingsfietspad er in 2022-2023.

  1. Eerst legt Wegen en Verkeer de fiets- en autotunnel aan onder de E314.
  2. Daarna legt stad Leuven de Kessel-Losesteenweg zelf opnieuw aan. Bekijk het (voorlopig) ontwerp op de website van de stad Leuven
  3. Tenslotte leggen we een dubbelrichtingsfietspad aan tussen de Wilselsesteenweg en de rotonde aan de Eénmeilaan. 

 

Hoe fietsen tussen Kessel-Lo en Wilsele? 

Na aanleg fiets- en autotunnel

In afwachting van het dubbelrichtingsfietspad, zal het fietsverkeer in beide richtingen nog over de bestaande fietspaden kunnen rijden tussen de Aarschotsesteenweg en het op- en afrittencomplex. Wel raden we aan om in de richting van Kessel-Lo naar Wilsele gebruik te maken van de fietstunnel van zodra dit mogelijk is, omdat je dan de gewestweg Vuntcomplex niet hoeft over te steken. 

Fietsroute Wilsele-Kessel-Lo - na aanleg tunnel

Na aanleg dubbelrichtingsfietspad

Wanneer het dubbelrichtingsfietspad er ligt, is de veilige fietsverbinding tussen Wilsele en Kessel-Lo in beide richtingen een feit. Je hoeft niet langer langs het Vuntcomplex. Op termijn worden de bestaande fietspaden tussen de Aarschotsesteenweg en de Wilselsesteenweg ook verwijderd. 

Fietsroute Wilsele-Kessel-Lo fietstunnel