Overslaan en naar de inhoud gaan

Situatie na de werken

Situatie na de werken

Een ingesleufde A12

We graven de A12 een niveau in zodat hij deels onder het grondoppervlakte ("het maaiveld") ligt. Verkeer dat de A12 wil oprijden of verlaten, gebruikt het nieuwe op- en afrittencomplex dat boven het maaiveld komt met een brug. Deze brug vormt ook de verbinding voor het lokale verkeer tussen Londerzeel en Meise (Westrode).

Tegelijkertijd bouwen we een aparte fiets- en wandelbrug (zie verder). Daardoor kruisen voetgangers en automobilisten elkaar niet meer. Dat is veel veiliger, maar ook beter voor de doorstroming van het verkeer op de A12

Voordelen van de ingegraven A12:

 • Vlot verkeer in alle richtingen
 • Een hogere verkeersveiligheid
 • Minder geluidsoverlast voor de omwonenden
 • Er wordt zo weinig mogelijk geraakt aan het oorspronkelijke landschap

De ingesleufde A12 in cijfers:

 • Maximum 5 meter onder het maaiveld
 • Strook van 800 meter lang wordt ingesleufd
 • Het verkeer rijdt over 2x3 rijstroken met een volwaardige pechstrook
 • De op- en afritten worden ingericht volgens een Hollands complex, bevinden zich op 2,5 meter hoogte en krijgen 1 rijstrook en een pechstrook. 
Ingesleufde A12.jpg

De A12 wordt maximaal vijf meter diep ingesleufd. Dieper graven, de A12 volledig ondergronds brengen of ondertunnelen, is technisch veel moeilijker. Als we te diep graven, wordt de kleilaag in de ondergrond dunner en vormt die geen tegengewicht meer tegen het “gespannen grondwater” dat onder de kleilaag zit (in de zandlaag, zie de figuur hieronder). 

20180615_TechnischPlanGrondlagen_A12_Londerzeel

Fiets- en wandelbrug over de A12

Fietsers en voetgangers steken de A12 veilig over via een aparte fiets- en wandelbrug die de A12 overbrugt in de vorm van een haakje. 

Waar komt de brug:

 • De brug sluit aan op de Kerkhofstraat (kant Londerzeel) en de Londerzeelsesteenweg (kant Westrode).
 • Voetgangers nemen de trap ter hoogte van de Londerzeelsesteenweg.
 • Er is een aansluiting voorzien op de toekomstige fietssnelweg tussen Willebroek en Brussel. Onder de verhoogde Kerkhofstraat komt er een fietsonderdoorgang.

Hoe zal de brug eruit zien:

 • Fietsers rijden op de brug in een koker wat het veiligheidsgevoel ten goede komt.
 • De brug heeft een comfortabele breedte van 4,5 meter.
 • Ruime bochten en een toegangshelling van +/- 3,5% laten toe de brug vlot op te rijden.
20210312_schema_A12_Londerzeel_Zuid_fietsinfra

Ruimte voor Sneltram Willebroek-Brussel

Met de herinrichting van het knooppunt Londerzeel Zuid komt er meer ruimte voor het openbaar vervoer.

Bij de aanleg van het knooppunt bouwen we ook een tramtunnel. De bouw van de tramtunnel gebeurt in opdracht van De Werkvennootschap en maakt onderdeel uit van de toekomstige Sneltram langs de A12 tussen Willebroek, Londerzeel en Brussel-Noord. De tramtunnel heeft de vorm van een U-bak, is ongeveer 700 meter lang en zal onder het op- en afrittencomplex lopen.

Met de Sneltram zal men in de toekomst op 40 minuten tussen Willebroek en Brussel-Noord reizen. Om wildparkeren tegen te gaan, wordt er een carpoolparking voorzien, waar pendelaars zorgeloos hun auto kunnen parkeren wanneer ze de tram nemen.

De Sneltram tussen Willebroek en Brussel maakt deel uit van het Brabantnet. Met het Brabantnet wordt het gemakkelijker om de hoofdstad met het openbaar vervoer te bereiken. Dankzij drie nieuwe tram(bus)-lijnen  kan men zich op een snellere en meer betrouwbare manier verplaatsen met het openbaar vervoer in de Vlaamse Rand rond Brussel. Daardoor kan de druk van het autoverkeer in de randgemeenten afnemen. Brabantnet past bovendien perfect in het multimodale programma Werken aan de Ring.

180503_K01-05_schetsontwerp-Tramtunnel 1-250[1]