Overslaan en naar de inhoud gaan

Planning en fasering

Planning en fasering

Van startnota tot omgevingsvergunning: een overzicht van de planning

Met de goedkeuring van de startnota op 29 september 2017 op de “Regionale Commissie Mobiliteit” kozen Wegen en Verkeer en haar projectpartners definitief voor het insleuven van de A12 en het op- en afrittencomplex 2 à 3 meter boven het maaiveld.

In de aanloop naar deze beslissing onderzocht het Agentschap Wegen en Verkeer heel wat alternatieven voor het kruispunt van de A12 met de Kerkhofstraat en de Londerzeelsesteenweg. Het conceptontwerp dat besproken werd in de startnota, werd verder uitgewerkt tot een voorontwerp. Tijdens de infomomenten in juni 2018 werden de ontwerpplannen een eerste keer aan het brede publiek getoond. 

In het najaar van 2018 werd gestart met de opmaak van een project-MER dat alle details omvat die nodig zijn om de werken uit te voeren: de plaats, het ontwerp en maatregelen om milieueffecten te verkleinen. Op basis van de projectnota wordt het definitieve ontwerp gemaakt en in 2021 wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Volgens de huidige planning starten de werken ten vroegste in het voorjaar van 2022.

20200824_AWV_A12_Londerzeel_Zuid_tijdslijn_project-vergunningen-inspraak

Werken in 4 fases 

De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de hinder voor omwonenden, handelaars, bedrijven en het verkeer zo veel mogelijk te beperken. Ze gebeuren in vier verschillende fases:

Fase 1: Aanleg van fiets- en voetgangersbrug

In een eerste fase van de werken wordt de fiets- en voetgangersbrug over de A12 aangelegd. De aanloophellingen voor de brug worden gemaakt en de brug wordt over de A12 geplaatst. Door eerst de fiets- en voetgangersbrug te bouwen, is fiets- en wandelverkeer tussen Londerzeel en Meise in een vroeg stadium van de werken opnieuw mogelijk. 

20200312_Kaart_A12_Londerzeel_Zuid_Fase_1

Fase 2: Aanleg van tijdelijke rijweg voor doorgaand verkeer

In de tweede fase wordt een tijdelijke rijweg aangelegd. Het doorgaand verkeer naar Antwerpen en Brussel rijdt over deze rijweg. Op deze tijdelijke rijweg zal een snelheidsbeperking van 70 km/u gelden. Verkeer van Londerzeel en Meise kan de A12 niet bereiken via de Kerkhofstraat of de Londerzeelsesteenweg. Voor hen zullen er omleidingen worden ingesteld.

20200312_Kaart_A12_Londerzeel_Zuid_Fase_2

Fase 3: Insleuven en ingraven van A12

De A12 wordt in fase 3 een niveau lager ingegraven. Dat gebeurt zowel voor de ingesleufde snelweg als voor de toekomstige tramtunnel. Daarnaast wordt de brug voor het op- en afrittencomplex aangelegd. Tijdens deze werken rijdt het doorgaand verkeer op de tijdelijke rijweg langs de A12.

20200312_Kaart_A12_Londerzeel_Zuid_Fase_3

Fase 4: Aanleg van op- en afritten

Tot slot wordt in een laatste fase gewerkt aan de op- en afritten van het nieuwe complex. Ook de fietstunnel onder de Kerhofstraat wordt in deze fase ingericht. Daarnaast leggen we de fietssnelweg en de verbinding tussen de parallelweg langs de A12 en de Kerkhofstraat aan. 

20200312_Kaart_A12_Londerzeel_Zuid_Fase_4