Overslaan en naar de inhoud gaan

Duurzame en veilige heraanleg voor kruispunt Elisabethlaan – Floraliënlaan

Duurzame en veilige heraanleg voor kruispunt Elisabethlaan – Floraliënlaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Weg

N173

Het complexe kruispunt van de Elisabethlaan met de Floraliënlaan kreeg enkele jaren geleden een tijdelijke inrichting. Met markeringen, paaltjes en betonnen new jerseys werd het complexe kruispunt overzichtelijker en veiliger gemaakt voor alle weggebruikers. Na een positieve evaluatie van deze tijdelijke inrichting investeren het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Antwerpen samen om het volledige kruispunt definitief in te richten.

Wat en waarom?

Tijdelijke inrichting sinds 2018

Het kruispunt van de Elisabethlaan (N173) met de Floraliënlaan en de Troyentenhoflaan is een uitgestrekt en complex kruispunt. Om de situatie op het kruispunt veiliger en overzichtelijker te maken, werd in 2018 de werking van het kruispunt aangepast met tijdelijke maatregelen, zoals wegmarkeringen, paaltjes en new jerseys. We brachten het verkeer terug op één rijstrook in elke richting, sloten de oostelijke tak van de Floraliënlaan haakser aan op de Elisabethlaan en maakten de doorsteken in de middenberm enkelrichting.

Structurele heraanleg in de steigers

De tijdelijke inrichting wordt positief geëvalueerd en krijgt een definitief karakter dankzij een volledige heraanleg van het kruispunt. De werking van het kruispunt blijft zoals het vandaag is, maar zal bij de heraanleg wel geoptimaliseerd worden. In het definitieve ontwerp wordt het kruispunt omgevormd tot een soort ovonde, waar zowel auto-, fiets-, als voetgangersverkeer een duidelijke plaats krijgt.

ontwerp N173

Daarnaast hebben we in het definitieve ontwerp de volledige omgevingsaanleg mee onder de loep genomen. De weginfrastructuur leggen we bij de heraanleg zo compact mogelijk aan, zodat er meer ruimte ontstaat voor de zachte weggebruikers en vergroening van het kruispunt.

Naast de wijzigingen die al bij de tijdelijke inrichting zijn gedaan, voorzien we in het nieuwe ontwerp dus nog een paar bijkomende aanpassingen:

  • De westelijke tak van de Floraliënlaan wordt volgens hetzelfde principe als de reeds vernieuwde oostelijke tak aangepast, met een haakse en verhoogde inrichting.
  • Door het verbreden van het voetpad en het voorzien van een fietspad aan de oostzijde van de Elisabethlaan, zorgen we voor een goede bereikbaarheid van de toekomstige ontwikkeling aan deze kant van de Elisabethlaan.
  • De parkeerzone op de middenberm wordt verwijderd, omdat dit kruispunt zich niet leent tot veilig parkeren. De vrijgekomen ruimte wordt zo groen mogelijk aangelegd.
  • Ten slotte wordt de inrichting van het plein ter hoogte van de begraafplaats afgestemd op een vlotte toegankelijkheid voor ceremoniewagens.

Timing en impact?

Ongeveer 5 maanden werken

Het definitieve ontwerpplan is goedgekeurd en de omgevingsvergunning is in orde. Samen met de aannemer hebben we de startdatum vastgelegd op 1 maart 2021. De heraanleg van het volledige kruispunt zal ongeveer 5 maanden duren. De werken worden opgedeeld in verschillende fases om de hinder voor het verkeer te beperken. 

Meer informatie over de timing, de fasering en de verkeersmaatregelen volgt spoedig.