Overslaan en naar de inhoud gaan

Duurzame en veilige heraanleg voor kruispunt Elisabethlaan – Floraliënlaan

Duurzame en veilige heraanleg voor kruispunt Elisabethlaan – Floraliënlaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N173

Het complexe kruispunt van de Elisabethlaan met de Floraliënlaan kreeg enkele jaren geleden een tijdelijke inrichting. Met markeringen, paaltjes en betonnen new jerseys werd het complexe kruispunt overzichtelijker en veiliger gemaakt voor alle weggebruikers. Na een positieve evaluatie van deze tijdelijke inrichting investeren het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Antwerpen samen om het volledige kruispunt definitief in te richten.

Wat en waarom?

Tijdelijke inrichting sinds 2018

Het kruispunt van de Elisabethlaan (N173) met de Floraliënlaan en de Troyentenhoflaan is een uitgestrekt en complex kruispunt. Om de situatie op het kruispunt veiliger en overzichtelijker te maken, werd in 2018 de werking van het kruispunt aangepast met tijdelijke maatregelen, zoals wegmarkeringen, paaltjes en new jerseys. We brachten het verkeer terug op één rijstrook in elke richting, sloten de oostelijke tak van de Floraliënlaan haakser aan op de Elisabethlaan en maakten de doorsteken in de middenberm enkelrichting.

Structurele heraanleg in de steigers

De tijdelijke inrichting wordt positief geëvalueerd en krijgt een definitief karakter dankzij een volledige heraanleg van het kruispunt. De werking van het kruispunt blijft zoals het vandaag is, maar zal bij de heraanleg wel geoptimaliseerd worden. In het definitieve ontwerp wordt het kruispunt omgevormd tot een soort ovonde, waar zowel auto-, fiets-, als voetgangersverkeer een duidelijke plaats krijgt.

N173 Ontwerpplan V3

Daarnaast hebben we in het definitieve ontwerp de volledige omgevingsaanleg mee onder de loep genomen. De weginfrastructuur leggen we bij de heraanleg zo compact mogelijk aan, zodat er meer ruimte ontstaat voor de zachte weggebruikers en vergroening van het kruispunt.

Naast de wijzigingen die al bij de tijdelijke inrichting zijn gedaan, voorzien we in het nieuwe ontwerp dus nog een paar bijkomende aanpassingen:

  • De westelijke tak van de Floraliënlaan wordt volgens hetzelfde principe als de reeds vernieuwde oostelijke tak aangepast, met een haakse en verhoogde inrichting.
  • Door het verbreden van het voetpad en het voorzien van een fietspad aan de oostzijde van de Elisabethlaan, zorgen we voor een goede bereikbaarheid van de toekomstige ontwikkeling aan deze kant van de Elisabethlaan.
  • De parkeerzone op de middenberm wordt verwijderd, omdat dit kruispunt zich niet leent tot veilig parkeren. De vrijgekomen ruimte wordt zo groen mogelijk aangelegd.
  • Ten slotte wordt de inrichting van het plein ter hoogte van de begraafplaats afgestemd op een vlotte toegankelijkheid voor ceremoniewagens.

Timing en impact?

Ongeveer 5 maanden werken

Het definitieve ontwerpplan is goedgekeurd en de omgevingsvergunning is in orde. Samen met de aannemer werd de startdatum vastgelegd op 3 maart 2021. De heraanleg van het volledige kruispunt zal ongeveer 5 maanden duren. De werken worden opgedeeld in 3 fases om de verkeershinder te beperken. We starten met de middenberm (fase 1), vernieuwen vervolgens de rijstroken richting Antwerpen (fase 2) en pakken tot slot de rijstroken richting Edegem aan (fase 3). In het kader van de werken op de Elisabethlaan herstellen we ook nog het asfalt op de Grotesteenweg (N1) in de richting van Antwerpen tussen de kruispunten Jan Moorkensstraat en Koninklijkelaan. Dit gebeurt in een weekend in mei. Meer info over de gefaseerde uitvoering van de werken leest u in de rubriek ‘Timing en fasering’.

Verkeerssituatie tijdens de werken

Fietsers ondervinden weinig hinder van de werken. Tijdens de eerste en tweede fase rijden zij over een tijdelijk fietspad langs de werfzone. Vanaf de derde fase kunnen zij over het vernieuwde fietspad in de middenberm.

Voor het autoverkeer en De lijn gelden er tijdens de werken wel omleidingen. In fase 2 moet het verkeer richting Antwerpen omrijden via de Grotesteenweg. In fase 3 zal deze omleiding dienen voor het verkeer richting Edegem. Kijk voor meer info over de verkeersmaatregelen in de rubriek 'Actuele hinder'