Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N70

Fasering van de werken op de N70

Fase 1: Zavel tot en met kruispunt Sint-Elooistraat, september 2020 – 17 mei 2021

De werken van de Zavel tot en met het kruispunt van de Sint-Elooistraat zijn ondertussen afgerond. De weg is hier opnieuw opengesteld voor het verkeer.

Fase 2: Kruispunt Sint-Elooistraat tot en met kruispunt Drongenstraat, 18 januari 2021 – september 2021

Tot het einde van de zomer werken we op Zeveneken-Dorp van het kruispunt met de Sint-Elooistraat tot en met het kruispunt aan de Drongenstraat. 

Lokaal verkeer volgt een omleiding via de Beerveldsebaan, Bastelare, de Nieuwpoortstraat en de Doorgangstraat.

Fase 3: Kruispunt Drongenstraat tot huisnummer 357 juni 2021 – najaar 2021

Om de achterstand opgelopen door problemen met de bemaling in te halen en de periode van bemaling om wille van rioleringswerken zo kort mogelijk te houden is besloten om fase 2 en 3 deels gelijktijdig uit te voeren. De werken in de zone tussen het kruispunt Drongenstraat en de Gentsesteenweg nr. 357 zijn dan ook al in juni van start gegaan en lopen nog tot het najaar.

Na fase 3 volgt nog een laatste fase die tegen het eind van jaar moet rond zijn. Daarna kan de vernieuwde N70 volledig opengesteld worden. 

  Omleidingen tijdens fase 2 en 3 van de werken aan de N70 in Zeveneken

  Fasering van de werken in de zijstraten

  Ook in enkele zijstraten voeren we weg- en rioleringswerken uit.

  A. Begin Sint-Elooistraat: midden september 2020 – midden mei 2021

  In september 2020 startten de weg- en rioleringswerken in het begin van de Sint-Elooistraat. Hierbij wordt gewerkt van het kruispunt met de N70 tot net voor slagerij Kurt en Leen. De werken zullen midden mei klaar zijn.

  B. Halve Dreef – half november 2020 tot midden mei 2021

  De werken in de Halve Dreef zijn gestart in november 2020. Ook hier zijn de rioleringswerken afgelopen. Ook deze werken zullen midden mei afgerond zijn.

  C. Hoekstraat – november tot eind maart 2021

  De werken in de Hoekstraat zijn eveneens gestart in november 2020. Hier moeten nog enkele kleinere werken uitgevoerd worden, die weinig hinder veroorzaken voor het verkeer en de omwonenden. De straat is opnieuw geopend voor het verkeer. Alleen ter hoogte van het pompstation kan het verkeer plaatselijk maar op één rijstrook passeren.

  D. Kallestraat en Kantschoolweg: start nutswerken maandag 12 april

  In de Kallestraat bouwt Aquafin een nieuw pompstation om het afvalwater richting de rioolwaterzuiveringsinstallatie te pompen. Dit pompstation komt tussen de huisnummers 56 en 62. De werken in de Kallestraat en de Kantschoolweg duren tot oktober 2021.  

  Meer informatie over de impact van de werken leest u onder actuele hinder.