Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en fasering

Timing en fasering

Timing en fasering

Fasering van de werken op de N70

Fase 1: Zavel tot en met kruispunt Sint-Elooistraat, september 2020 – 17 mei 2021

De werken van de Zavel tot en met het kruispunt van de Sint-Elooistraat zijn ondertussen afgerond. De weg is hier opnieuw opengesteld voor het verkeer.

Fase 2: Kruispunt Sint-Elooistraat tot en met kruispunt Drongenstraat, 18 januari 2021 – december 2021

Tot het einde van de zomer werkten we op Zeveneken-Dorp van het kruispunt met de Sint-Elooistraat tot en met het kruispunt aan de Drongenstraat.  Hier moeten nog de bomen aangeplant worden, waaronder de zeven eiken. Dit moet gebeuren in het plantseizoen (november-maart) en is sterk afhankelijk van het weer (het mag bijvoorbeeld niet vriezen). We voorzien het planten van de nieuwe bomen op 17 december.

Fase 3: Kruispunt Drongenstraat tot huisnummer 357 juni 2021 – voorjaar 2022

Om de achterstand opgelopen door problemen met de bemaling in te halen en de periode van bemaling omwille van rioleringswerken zo kort mogelijk te houden is besloten om fase 2 en 3 deels gelijktijdig uit te voeren. De werken in de zone tussen het kruispunt Drongenstraat en de Gentsesteenweg nr. 357 zijn dan ook al in juni van start gegaan. Tegen het einde van 2021 moeten de kantstroken, de onderlagen asfalt en het fietspad geplaatst zijn. Begin 2022 volgt de aanleg van de voetpaden, opritten en afwerking van de bermen. Voor eind december zullen woningen en handelszaken in de zone van fase 3 dus over de onderlagen asfalt bereikbaar zijn. 

Fase 4: Gentse Steenweg van huisnummer 357 tot huisnummer 337, november 2021 - voorjaar 2022

In fase 4 lopen de rioleringswerken vertraging op door de weersomstandigheden. De regenwaterafvoer (RWA) zit er in en de aannemer werkt verder aan de afvalwaterafvoer (DWA). We hadden gehoopt de onderfundering geplaatst te hebben tegen het jaareinde maar dat zal niet mogelijk zijn. De riolering, de rijweg, fietspaden, opritten en bermen zullen pas vanaf januari kunnen afgewerkt worden. Het geheel van de werken zal waarschijnlijk tegen half mei afgerond zijn.

 

Omleidingen tijdens fase 2 en 3 van de werken aan de N70 in Zeveneken

Fasering van de werken in de zijstraten

Ook in enkele zijstraten voeren we weg- en rioleringswerken uit.

A. Begin Sint-Elooistraat - afgerond

B. Halve Dreef – afgerond

C. Hoekstraat – heropstart februari 2022

De werken in de Hoekstraat waren stopgezet omdat de waterstand in de bouwput onvoldoende kon verlaagd worden. Op 28 februari 2022 worden de werken terug opgestart.  Dan zal de aannemer de asfaltverharding uitbreken ter hoogte van Hoekstraat 34/36 om een overstort te bouwen. De Hoekstraat wordt hier volledig afgesloten, met uitzondering  van een doorgang voor voetgangers en fietsers. Vanaf 7 maart zullen daar dan werken plaatsvinden om het pompstation en het overstort te verbinden. Deze werken zullen ca 6 weken duren. Eind mei wordt de weg definitief hersteld.

Vanaf eind maart/ begin april starten de werken ter hoogte van de aansluiting van de Tuinwijk op de Hoekstraat voor de aanleg van een sifon op de waterloop. Deze werken duren ca 5 weken. Eind mei wordt de weg definitief hersteld. De Tuinwijk kan tot het Paasverlof ontsluiten via de Kallestraat naar de N70.    

D. Kallestraat en Kantschoolweg: april 2021- voorjaar 2022

In de Kallestraat bouwt Aquafin een nieuw pompstation om het afvalwater richting de rioolwaterzuiveringsinstallatie te pompen. Dit pompstation komt tussen de huisnummers 56 en 62. Deze werken lopen door tot voorjaar 2022. De Kallestraat is hier volledig afgesloten. De Kallestraat en Kantschoolweg kunnen via de Tuinwijk naar de Hoekstraat ontsluiten.  

In de Kallestraat en Kantschoolweg werden de lijnvormige elementen geplaatst. De aannemer tracht nog voor het einde van het jaar in de Kallestraat en het grootste stuk van de Kantschoolweg de fundering en de onderlaag asfalt te leggen. Vanaf januari 2022 werken we de opritten, de voetpaden en de bermen af.

Meer informatie over de impact van de werken leest u onder actuele hinder.