Overslaan en naar de inhoud gaan

Complex project Rumst: naar een veilige en aangename woonkern

Projectverloop

Projectverloop

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

De zoektocht naar oplossingen pakken we aan via de procedure voor complexe projecten van de Vlaamse overheid. Die verloopt in vier fases. We werken samen met een aantal studiebureaus en alle belanghebbenden (zoals bv. de inwoners van Rumst, de bedrijven op de bedrijventerreinen, …) worden betrokken. 

Op dit moment zitten we in de verkenningsfase. 

STAP 1: Verkenningsfase en startbeslissing

Tijdens de verkenningsfase komen we tot een eenduidige probleemdefinitie en projectdoelstellingen die gedragen worden door zoveel mogelijk betrokkenen. Daarnaast brengen we het proces in grote lijnen in kaart. Het resultaat is de startbeslissing, die het engagement inhoudt om een proces op te starten. Die startbeslissing moet in 2023 klaar zijn. 

STAP 2: Onderzoeksfase en voorkeursbesluit

In deze fase gaan we binnen heel wat mogelijke oplossingen op zoek naar de beste oplossing. Dat doen we samen met alle betrokkenen. Het resultaat is een voorkeursbesluit. Daarin lees je welke oplossing als beste uit het onderzoek komt. En we leggen ook uit waarom die oplossing als beter wordt beoordeeld dan andere oplossingen.

STAP 3: Uitwerkingsfase en projectbesluit

In de uitwerkingsfase maken we het voorkeursbesluit meer concreet. We werken het uit tot een realiseerbaar project en leggen vast hoe we het willen uitvoeren. Het resultaat is een geïntegreerd projectbesluit over het geheel van vergunningen en machtigingen, het bestemmingsplan en het actieprogramma.

STAP 4: Uitvoeringsfase

De werken gaan van start en worden zo efficiënt mogelijk uitgevoerd.