Boutersem: Renovatie brug over E40 meegenomen binnen tijdelijke afsluiting Torenhofstraat door fietspadenproject

Weg
Datum augustus 2019 - voorjaar 2020 (afwerking gietasfalt)

Update 16/01/2020: Op dinsdag 24 december wordt de brug over de E40 - Torenhofstraat in Willebringen terug opengesteld voor verkeer. Door de aanhoudende slechte weersomstandigheden duren de onderhoudswerken aan de brug over de E40 langer dan voorzien en kunnen ze niet volledig afgerond worden voor de start van de Kerstvakantie. Het is te vochtig weer om de definitieve voegen en greppels in gietasfalt te kunnen plaatsen. Die resterende werken worden gedurende 1 week in de Krokusvakantie nog uitgevoerd. Deze planning kan nog wijzigen omwille van slechte weersomstandigheden. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkte vanaf het weekend van vrijdag 9 augustus 2019 aan het plaatsen van tijdelijke leuningen op de brug in functie van de renovatie van de brug van de Torenhofstraat over de E40 in Boutersem. Deze renovatie kadert in een project van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Zij werken aan de verbetering van in totaal 10 kilometer aan fietsverbindingen in de gemeentes Bierbeek, Tienen, Hoegaerden en Boutersem. Wegen en Verkeer neemt een deel van de sanering van de brug voor haar rekening, waaronder het aanbrengen van een nieuwe waterdichting op de brug. Tijdens het afsluiten van de Torenhofstraat vanaf 12/8/19 t.e.m. 24/12/19 werden de saneringswerken aan de brug gedeeltelijk uitgevoerd. (zie update bovenaan)

Op de website van de Vlaamse Landmaatschappij leest u meer over het project 'Willebringen'.  

Vlaamse Landmaatschappij werkt aan fietsverbinding langs Torenhofstraat

De fietsverbinding langs de Tornhofstraat in Boutersem is een van de fietspaden die wordt aangepakt door de VLM. Deze weg loopt over de E40. De bovenkant van deze brug is toe aan renovatie. Om de hinder voor de weggebruiker te beperken, voert Wegen en Verkeer de renovatiewerken uit op het moment dat de VLM start met de werken aan de fietsverbinding zelf. In de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 augustus 2019 plaatst Wegen en Verkeer tijdelijke leuningen langheen de brug om nadien tijdens het afsluiten van de Torenstraat ook de bovenkant van de brug te saneren. 

Hinder voor het verkeer 

In de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 augustus wordt de brug over de E40 afgesloten voor verkeer. Het verkeer op de E40 zelf zal geen hinder ondervinden. Na het weekend, tijdens de werken van de VLM, wordt de Torenhofstraat volledig afgesloten voor het verkeer. Zodra er meer duidelijkheid is over de concrete timing en de maatregelen over het verkeer, zal de VLM hierover communiceren. Tot dan kan u voor meer informatie over het project terecht bij de mensen van de VLM.

Voor meer informatie kan u terecht bij projectleider Annick Grillet via info.rvkwillebringen@vlm.be. U kan ook elke dinsdag tussen 9u30 en 12u00 zonder afspraak passeren in de werfkeet van VLM. Die bevindt zich op de Willebringsestraat in Willebringen, voorbij huisnummer 145 en bij de brug van TGV en E40.​