Bierbeek: onderhoudswerken op Tiensesteenweg (N3)

Regio
Gemeente
Weg
Datum Werken vanaf 6 april 2020

UPDATE 18/03/20: Deze werf is stopgezet/uitgesteld tot nader order. Zodra er een nieuwe startdatum is zal deze gecommuniceerd worden.

UPDATE 9/3/2020: Wegen en Verkeer start op 6 april met onderhoudswerken aan de Tiensesteenweg (N3) in Bierbeek. Volgens de huidige planning duren deze werken tot eind april.

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert vanaf 6 april onderhoudswerken uit aan de Tiensesteenweg (N3) in Bierbeek. Deze onderhoudswerken worden uitgevoerd over een afstand van ongeveer 400 meter, tussen het kruispunt met de Pastoriestraat en RGT Cars, in de rijrichting van Tienen. Daarnaast worden er ook werken uitgevoerd aan het fietspad aan de Tiensesteenweg, ter hoogte van de Stationsstraat.

Vernieuwing toplaag op Tiensesteenweg

Voor de onderhoudswerken wordt de toplaag en de bovenste onderlaag van de rijweg vernieuwd, over een afstand van ongeveer 400 meter, tussen het kruispunt met de Pastoriestraat en RGT Cars. Daarnaast worden de klinkers op het fietspad aan de Tiensesteenweg, ter hoogte van de Stationsstraat, uitgebroken en wordt er nieuwe fundering geplaatst. Daarna wordt er een nieuwe toplaag geplaatst op het fietspad.

Timing en hinder

De onderhoudswerken starten op 6 april en duren tot eind april.

Voor de onderhoudswerken op de Tiensesteenweg zal er telkens gewerkt worden in zones van ongeveer 115 meter. Er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst voor en achter de zone waar er gewerkt wordt. Fietsers en voetgangers hebben steeds toegang tot de Tiensesteenweg. Tijdens de werken aan de bovenste onderlaag van de rijweg is er tijdelijk een niveauverschil van 4 cm. Totdat de nieuwe toplaag asfalt wordt aangebracht over de hele zone is er dus voorzichtigheid geboden op dit deel van de weg.

Voor de onderhoudswerken ter hoogte van het fietspad aan de Stationsstraat wordt de toegang tot de straat voor 2 dagen volledig afgesloten. Er zal een omleiding van toepassing zijn voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer op de Tiensesteenweg rijdt via de Keizerstraat naar de Stationsstraat. Verkeer met als bestemming Tiensesteenweg, rijdt ook via de Keizerstraat.