Overslaan en naar de inhoud gaan

Alsembergsesteenweg veiliger voor gemeenteschool en kruispunt Lotsesteenweg veiliger voor fietsers

Alsembergsesteenweg veiliger voor gemeenteschool en kruispunt Lotsesteenweg veiliger voor fietsers

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

N231

Update 18/12/20: Zodra er een concrete planning is en we weten wat de impact zal zijn voor het verkeer en de omwonenden, zullen we dat melden op deze pagina.

Wegen en Verkeer verbetert de verkeersveiligheid op twee locaties langs de Alsembergsesteenweg in Dworp (Beersel) in de loop van het voorjaar van 2021 (exacte uitvoeringsperiode te bepalen). Aan de gemeentelijke basisschool wordt meer ruimte vrijgemaakt voor voetgangers en wordt de verkeerssituatie wat overzichtelijker. Aan het kruispunt van de Lotsesteenweg, een kleine vijfhonderd meter verderop, komen er beveiligde fietsoversteekplaatsen.

Wat en waarom?

Brouwerijstraat eenrichting 

Voor de gemeentelijke basisschool van Dworp liggen er in de huidige toestand parkeerplaatsen. Die worden geschrapt, zodat we het voetpad voor de school kunnen verbreden. De verkeerssituatie recht tegenover de school verandert ook licht. Momenteel kan je met de wagen de Brouwerijstraat in- en uitrijden. In de toekomst wordt de Brouwerijstraat een eenrichtingsstraat en zal je ze alleen nog kunnen inrijden van op de Alsembergsesteenweg. Door die ingreep wordt de verkeerssituatie aan de school overzichtelijker en veiliger. 

Wegen en Verkeer maakt ook van de gelegenheid gebruik om nieuwe verkeerslichten (met een drukknop voor de voetgangers) te plaatsen. Er worden ook bijkomende detectielussen in het wegdek aangebracht. Die worden gebruikt om de actuele verkeersdrukte te monitoren. Dankzij deze lussen kan de verkeerslichteninstallatie de “groentijd” voor het autoverkeer verlengen als de wachtrijen op de Alsembergsesteenweg lang worden.  

Kruispunt Lotsesteenweg: veilige fietsoversteekplaatsen 

Aan het kruispunt van de Alsembergsesteenweg met de Lotsesteenweg legt Wegen en Verkeer beveiligde fietsoversteekplaatsen aan. Het fietspad langs de Alsembergsesteenweg wordt ook lokaal heraangelegd: het zal na de aanpassing ter hoogte van het kruispunt een beetje verder van de Alsembergsesteenweg afbuigen dan in de huidige toestand. Daardoor wordt het kruispunt iets groter en verhinderen de bestuurders die links afslaan het autoverkeer niet dat rechtdoor rijdt - en worden de wachtrijen op de steenweg niet onnodig lang. 

Ten slotte zal Wegen en Verkeer ook de verkeerslichteninstallatie op het kruispunt volledig vernieuwen. Fietsers en voetgangers krijgen voor meer veiligheid apart groen licht. Ook hier wordt meer detectie voorzien, zodat de verkeerslichten voorrang kunnen geven aan een bepaalde tak. Dat is belangrijk want het is in de ochtend- en avondspits soms heel druk op het kruispunt van de Lotsesteenweg. 

 

Timing en impact?

Zodra er een concrete planning is en we weten wat de impact zal zijn voor het verkeer en de omwonenden, zullen we dat melden op deze pagina.