Overslaan en naar de inhoud gaan

Afsluiting Straatsburgbrug in noordelijke richting

Afsluiting Straatsburgbrug in noordelijke richting

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Weg

N101

Sinds maandag 22 februari is de Straatsburgbrug (N101) in het Antwerpse havengebied voor onbepaalde tijd afgesloten in noordelijke richting. Het wegdek van de brug is er plaatselijk verzakt. Vermoed wordt dat een uitspoeling onder het wegdek aan de oorzaak van de schade ligt. In afwachting van verder onderzoek en de nodige herstelwerkzaamheden wordt de brug tijdelijk enkelrichting gemaakt. Verkeer richting het noorden wordt lokaal omgeleid.   

Wat en waarom?

Verzakking wegdek

In januari 2021 stelde het Agentschap Wegen en Verkeer beperkte schade vast aan het wegdek van de Straatsburgbrug in noordelijke richting (naar Kinepolis). Omdat het schadebeeld geen onmiddellijk ingrijpen vereiste, werd toen beslist om de situatie nauwgezet op te volgen. Uit de monitoring blijkt intussen echter dat de verzakking verder toeneemt. Daarop heeft het agentschap beslist om de brug vanaf maandag 22 februari af te sluiten in noordelijke richting.

Vermoedelijk ligt een uitspoeling van grond onder het wegdek aan de oorzaak van de schade. Verder onderzoek moet hierover uitsluitsel bieden. Zodra de schade en de oorzaak ervan volledig in kaart is gebracht, kan het agentschap de nodige herstelwerkzaamheden bepalen en vervolgens laten uitvoeren.

Lees onderaan op deze pagina meer over de verdere stappen.

Timing en impact?

Omleiding richting noorden

In afwachting van de herstelwerkzaamheden wordt de brughelft richting het noorden volledig afgesloten. Daarnaast wordt ook de aansluiting van de Mexicostraat op de Straatsburgbrug dichtgezet. Het Agentschap Wegen en Verkeer blijft de verkeerssituatie monitoren en volgt van dag tot dag op. Eventuele bijsturingen worden daarbij zeker niet uitgesloten

  • Verkeer richting het noorden wordt vanaf de Noorderplaats op de Leien omgeleid via de Noorderlaan (N1/N180).
  • Verkeer komende van de Scheldelaan (N101) richting Merksem/Ring van Antwerpen (R1) rijdt via de Oosterweelsteenweg (Noordkasteelbrug) naar de Noorderlaan (N180).
  • Vrachtverkeer (+3,5t) komende van het Mexico-eiland heeft de keuze: via de Kattendijkbrug en de Londenstraat naar de Noorderlaan of via de Oosterweelsteenweg (Noordkasteelbrug).
  • Verkeer in zuidelijke richting (naar het Havenhuis) kan steeds over de brug blijven rijden en kan ook de afslag naar de Mexicostraat of de Merantistraat nog blijven nemen.
  • Fietsers richting het noorden zullen steeds over de brug kunnen blijven fietsen, maar via een corridor op de afgesloten brughelft en niet over het fietspad zelf.
straatsburgbrug

Aangezien de omleidingsroute voor het verkeer richting noord door de lage-emissiezone (LEZ) loopt, werd er in samenspraak met de Stad Antwerpen beslist om de LEZ op deze plaats in noordelijke rijrichting uit te schakelen.

Dit wil zeggen dat je tijdens de duur van de werken aan de Straatsburgbrug geen boete zal ontvangen voor de LEZ als je de officiële omleiding volgt:

  • Via de Kattendijkbrug en Rijnkaai, Amsterdamstraat, Londenbrug en de Londenstraat naar de Noorderlaan richting Merksem.

Al het verkeer dat via een andere route door de LEZ rijdt of in omgekeerde richting (naar het Havenhuis) door de LEZ rijdt, zal wel beboet worden.

Hoe gaat het nu verder?

Velen stellen zich de vraag hoe lang de brug nog gedeeltelijk afgesloten zal blijven. De vraag om enig perspectief te bieden is zeer begrijpelijk, maar minder evident te beantwoorden. We behoeden ons ervoor om in dit stadium een concrete timing naar voor te schuiven die vervolgens niet waargemaakt kan worden. Daar is niemand bij gebaat. Dat neemt uiteraard niet weg dat we al het nodige doen om de brug zo snel mogelijk weer volledig open te kunnen stellen.

Een eerste belangrijke stap is het exact in kaart brengen van de schade en het achterhalen van de oorzaak van de verzakking. Daar zijn we nu volop mee bezig. Daarbij wordt ook een mogelijk verband onderzocht tussen de plotse schade aan de brug en lopende werkzaamheden in de directe omgeving. In de loop van volgende week zullen er bodemsonderingen plaatsvinden om zicht te krijgen op de omvang van de schade. Een onafhankelijk expert zal ook ter plaatse komen en vervolgens zijn bevindingen overmaken. Parallel met dat traject bekijkt het agentschap welke herstellingswerken er nodig zijn en zal het daartoe een overheidsopdracht uitschrijven. Bij de openbare aanbesteding zal er gebruik gemaakt worden van een versnelde procedure om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden. Zodra er een aannemer is aangesteld kunnen de  herstellingswerken concreet worden ingepland in overleg met de verschillende partners.