Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpassingen aan kruispunten Waversesteenweg Tombeek voor meer verkeersveiligheid

Aanpassingen aan kruispunten Waversesteenweg Tombeek voor meer verkeersveiligheid

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

N4

Wegen en Verkeer maakt het kruispunt van de Waversesteenweg met de Lanestraat compacter. De zichtbaarheid zal verbeteren voor automobilisten die vanuit de Lanestraat de Waversesteenweg willen oprijden en de rijweg zal lokaal smaller worden, zodat automobilisten meer geneigd zullen zijn om zich aan de snelheidslimiet te houden. Ook verderop aan de kruising van de Waversesteenweg met de Oude Waversebaan (ook de Waversesteenweg en de Chaussée de Bruxelles genoemd) worden fietsers beter afgeschermd door de aanleg van een rammelstrook in printbeton. Automobilisten die het kruispunt naderen ter hoogte van de fietsoversteek krijgen daardoor een waarschuwing.

Wat en waarom?

Compacter kruispunt Lanestraat voor betere zichtbaarheid en minder snelheid.

Op de Waversesteenweg (N4) in Overijse wordt het T-kruispunt met de Lanestraat volledig opgebroken en aangepast. Het kruispunt wordt versmald en veiliger gemaakt voor alle weggebruikers:

  • De aansluiting van de Lanestraat met de Waversesteenweg (N4) wordt compacter gemaakt met rechte hoeken
  • Op de Lanestraat wordt een extra middenberm aangelegd. Fietsers kunnen daardoor de Lanestraat veiliger en in twee keer oversteken. Deze middenberm verhoogt ook de aandacht van bestuurders en doet hun snelheid minderen. 
  • De bestaande verharding ter hoogte van de woningen met huisnummer 136 tot en met nummer 140 wordt opgebroken en vernieuwd.
  • De bushalte in de rijrichting van Overijse wordt toegankelijker gemaakt en krijgt ter hoogte van huisnummer 308 een verhoogd perron. Door deze ingreep verdwijnt een deel van de parkeerstrook voor de aanleg van de bushalte.
  • Verderop aan de kruising van de Waversesteenweg met de Chaussée de Bruxelles wordt de fietser beter beschermd van het doorrijdend verkeer door de aanleg van een rammelstrook in printbeton. 
  • Na de werken worden alle nodige markeringen opnieuw aangebracht.

Flexibele verkeerspalen langsheen fietspad ter hoogte van Kerkstraat en Abtstraat 

Wat betreft de kruispunten van de Kerkstraat en de Abtstraat met de Waversesteenweg werd besloten om langsheen het fietspad flexibele verkeerspalen te plaatsen om de fietsveiligheid gevoelig te verbeteren. In de huidige toestand maken automobilisten gebruik van het fietspad om linksafslaand verkeer voorbij te steken. Door de aanleg van fietspalen in kunststof langsheen het fietspad zal dat in de toekomst niet meer kunnen.

Timing en impact?

2,5 maand werken vanaf 4 januari 2021

De uitvoering van deze werken zijn voorzien vanaf 4 januari 2021 tot half maart 2021. Deze planning is onder voorbehoud van het weer en onvoorziene omstandigheden. Fietsers en voetgangers hebben steeds doorgang langs de werfzone.

Aansluiting Lanestraat met Waversesteenweg (N4) wordt afgesloten tijdens de werken

De Waversesteenweg zal altijd in beide richtingen open blijven, maar ter hoogte van de werfzone zal het verkeer via versmalde rijstroken verder rijden. Deze hinder wordt zo beperkt mogelijk gehouden.
De Lanestraat zelf wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer voor de volledige duur van de werken. Dat betekent dat omwonenden aan en rondom het kruispunt de plaatselijke omleiding volgen langs de andere zijde van de Lanestraat in de richting van centrum Overijse om opnieuw de steenweg op te rijden.

Parkeren en bereikbaarheid

De opritten ter hoogte van de huisnummers 136 t.e.m. 140 kunnen tijdens de duur van de werken niet gebruikt worden. Een mogelijkheid voor deze bewoners is om bij de horecazaken aan de overkant tijdelijk te vragen om te mogen parkeren. Een deel van de parkeerplaatsen aan huisnummer 308 zullen deels verdwijnen voor de aanleg van de bushalte.

 

Documenten