Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpassing verkeerslichten aan kruispunt Liersesteenweg met Bloemsehoeve en Oude Mechelsebaan

Aanpassing verkeerslichten aan kruispunt Liersesteenweg met Bloemsehoeve en Oude Mechelsebaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

N10

UPDATE 12/04/22: de conflictvrije regeling van de verkeerslichten wordt op 13 april in dienst genomen. De afwerking van de verkeerslichten zal nog enkele dagen in beslag nemen de komende weken. Die werken zullen met beperkte hinder gepaard gaan. 

Wat en waarom?

Linksafbewegingen krijgen conflictvrije regeling

Auto- en vrachtverkeer dat vandaag linksaf wil slaan vanop de Liersesteenweg naar de Bloemsehoeve of de Oude Mechelsebaan, komt vaak in conflict met overstekende voetgangers en fietsers. Ook met tegemoetkomend autoverkeer ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties. 

Om die situaties conflictvrij en verkeersveiliger te maken, wordt aan de bestaande boogpalen een bijkomend verkeerslicht gehangen. Daaraan hangen we een extra groene pijl voor verkeer dat linksaf wil slaan (zowel voor wie vanuit Aarschot als vanuit Lier komt) . Zo zorgen we ervoor dat fietsers en wandelaars die de Bloemsehoeve of Oude Mechelsebaan willen oversteken, niet op hetzelfde moment groen licht hebben als het linksafslaand verkeer vanop de Liersesteenweg. Ook het verkeer dat op de Liersesteenweg richting Aarschot of Lier rijdt, verloopt zo vlotter en veiliger, doordat linksafslaande auto’s apart groen licht krijgen.

Timing en impact?

Werken in twee fasen vanaf 8 maart

Aan de rijweg zelf verandert er niets, waardoor de impact van de werken eerder beperkt blijft. Vanaf dinsdag 8 maart start Wegen en verkeer met twee dagen van voorbereidende werken aan het kruispunt, waarbij fietsers telkens 1 dag het kruispunt langsheen de rijweg zullen moeten passeren:

  • Dinsdag 8 maart: kant zijstraat Bloemsehoeve 
  • Woensdag 9 maart: kant zijstraat Oude Mechelsebaan

Aansluitend starten dan de eigenlijke werken aan de bekabeling van de verkeerslichten aan de vier hoeken van het kruispunt met lichte hinder voor fietsers en voetgangers die samen het fietspad even zullen delen. Deze werken duren maximum tot vlak na de paasvakantie. De nieuwe conflictvrije verkeerslichtenregeling gaat dan ook na de werken in voege.

In de zomer volgt dan nog een laatste aanpassing aan de verkeerslichten (de zogenaamde busbeïnvloeding) om ervoor te zorgen dat de doorstroming van het openbaar vervoer verbetert. 

Vlaams herstelplan: meer verkeersveiligheid op kruispunten

COVID-19 heeft de wereld en Vlaanderen hard getroffen. Daarom lanceerde de Vlaamse Regering een herstelplan. Een investering van 4,3 miljard in 180 projecten in uiteenlopende domeinen. Van cultuur tot sport, van onderwijs tot de zorgsector en van technologie tot milieu.  De aanpassing aan de verkeerslichten in het voordeel voor de fietsers op de Liersesteenweg in Aarschot worden deels met deze herstelmiddelen uitgevoerd.