Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpassing fietspad De Peuthystraat voor meer veiligheid

Aanpassing fietspad De Peuthystraat voor meer veiligheid

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

N253

Wat en waarom?

Gescheiden tweerichtingsfietspad

Wegen en Verkeer legt een gescheiden fietspad aan in de bocht ter hoogte van de Dreefstraat en de toegang naar het Kasteel van Huldenberg, over een afstand van 75 meter, langs de weghelft in de rijrichting van Overijse. Op het plan hieronder staat de exacte locatie aangeduid. Momenteel ligt er al een asfalt fietspad in de bocht, maar de rijweg voor het gemotoriseerd verkeer is hier smal. Als er twee vrachtwagens elkaar kruisen komen die gevaarlijk dicht bij de fietsers. Daarom leggen we nu een nieuw fietspad aan, verder van het autoverkeer. 

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Timing en impact?

Werken in twee fasen van 11 tot 29 oktober 

De werken worden uitgevoerd in twee fasen van elk ongeveer tien dagen lang. In een eerste fase wordt het fietspad aangelegd, in een tweede fase worden de verkeerseilanden heraangelegd. Die verkeerseilanden bestaan vandaag uit kasseien die steeds loskomen. Wegen en Verkeer laat ze vervangen door verkeerseilandjes in printbeton.  

Fietsers: omgeleid in eerste fase 

In de eerste fase van de werken zullen de fietsers in de rijrichting van Overijse een lokale omleiding moeten volgen. Die omleiding zal opgeheven worden in de tweede fase van de werken. De fietsers in de rijrichting van Leuven zullen de hele duur van de werken de gewestweg kunnen blijven gebruiken zoals gewoonlijk. 

Automobilisten: extra vertragingen door tijdelijke verkeerslichten

Tijdens de gehele duur van de werken zal het verkeer beurtelings geregeld worden. Er zullen daartoe tijdelijke verkeerslichten geplaatst worden aan de uiteinden van de werfzone. We verwachten dat deze tijdelijke verkeerssituatie aanzienlijke vertragingen zal opleveren voor het autoverkeer. De eerste dagen van de werken zal Wegen en Verkeer de circulatie van het verkeer evalueren. De kans is groot dat de verkeerslichten aan het kruispunt van de A. Goossensstraat / R. Borremansstraat uitgeschakeld zullen worden, om het verkeer nog zo vlot mogelijk te laten rijden. 

Vlaams herstelplan: meer fietspaden dan ooit

COVID-19 heeft de wereld en Vlaanderen hard getroffen. Daarom lanceerde de Vlaamse Regering een herstelplan. Een investering van 4,3 miljard in 180 projecten in uiteenlopende domeinen. Van cultuur tot sport, van onderwijs tot de zorgsector en van technologie tot milieu.  De werken in Huldenberg worden deels met deze herstelmiddelen uitgevoerd.