Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg voetgangers- en fietsoversteek op kruispunt Bisschoppenhoflaan met Oude Bosuilbaan

Aanleg voetgangers- en fietsoversteek op kruispunt Bisschoppenhoflaan met Oude Bosuilbaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N120

Vanaf maandag 23 mei 2022 voert een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uit aan het kruispunt van de Bisschoppenhoflaan (N120) met de Oude Bosuilbaan in Deurne. Met enkele ingrepen wordt het kruispunt veiliger ingericht voor fietsers en voetgangers.

Wat en waarom?

Veiliger kruispunt

Voor voetgangers en fietsers zal het binnenkort veiliger en aangenamer worden om de Bisschoppenhoflaan over te steken ter hoogte van de Oude Bosuilbaan. Het kruispunt wordt uitgerust met een voetgangers- en fietsoversteek die beveiligd wordt met verkeerslichten. Daarnaast gebeuren er ook enkele aanpassingen aan de aansluiting met de Oude Bosuilbaan. De fietsoversteek in de langsrichting wordt vernieuwd en de rechtsafslagstrook van de Bisschoppenhoflaan naar de Oude Bosuilbaan (bypass) wordt mee opgenomen in de nieuwe verkeerslichtenregeling. Zo wordt een conflict tussen gemotoriseerd verkeer en fietsers weggewerkt wat de veiligheid verbetert. Verder worden in de middenberm ook enkele vierkante meters asfalt onthard en vervangen door gras.

Aan het kruispunt van de Bisschoppenhoflaan met de Keesinglaan gebeurt een kleine aanpassing om de bestaande fietsoversteek te verbeteren.

Timing en impact?

Fasering en verkeershinder

De werken aan het kruispunt van de Bisschoppenhoflaan met de Oude Bosuilbaan starten vanaf maandag 23 mei en worden uitgevoerd in drie fases. Als alles vlot verloopt en het weer het toelaat, zijn de werken tegen begin juli klaar.

  • Fase 1: noordkant kruispunt (23 mei t.e.m. 25 mei 2022)
     
  • Fase 2: zuidkant kruispunt (30 mei t.e.m. 21 juni 2022)
     
  • Fase 3: middenberm kruispunt (vanaf 22 juni t.e.m. 7 juli 2022)
     

Tijdens de werken blijft altijd gemotoriseerd verkeer op de Bisschoppenhoflaan mogelijk in beide richtingen. In fase 1 en fase 2 rijdt het verkeer telkens over één rijstrook langs de kant waar gewerkt wordt. Tijdens de werken in fase 2, aan de zuidkant van het kruispunt, is de Oude Bosuilbaan afgesloten. Bestemmingsverkeer van en naar de Oude Bosuilbaan wordt plaatselijk omgeleid via de Jan Welterslaan.

Tijdens fase 3 rijdt het verkeer op de Bisschoppenhoflaan in beide richtingen over één rijstrook. De Oude Bosuilbaan is dan opnieuw open voor verkeer.

Voor fietsers en voetgangers worden veilige corridors voorzien, zowel langs de Bisschoppenhoflaan als in de Oude Bosuilbaan.

Voor de kleine ingreep aan het kruispunt Bisschoppenhoflaan x Keesinglaan (voorzien op 16, 17 en 20 juni 2022) moet de rechterrijstrook richting Antwerpen plaatselijk ingenomen worden, wat ook hinder zal veroorzaken. De oversteek voor fietsers en voetgangers is ook tijdelijk onderbroken. Zij worden via het lichtengeregelde kruispunt met de Jan Welterslaan omgeleid naar de overzijde van de Bisschoppenhoflaan.

De huidige planning van de werken werd opgemaakt onder voorbehoud van gunstige werf- en weersomstandigheden en kan bijgevolg nog wijzigen. De meest actuele info vindt u steeds op deze webpagina.