Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg van geluidsberm Keizershoek

Aanleg van geluidsberm Keizershoek

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Weg

E17

Wat en waarom?

Geluidsberm van 3,5 meter hoog

Langs de E17 wordt een geluidsberm aangelegd om de geluidsoverlast van de autosnelweg te minderen voor de woonwijk Keizershoek in Stasegem. De geluidsberm wordt 3,5 meter hoog (t.o.v. de snelweg) en 590 meter lang en zal het spiegelbeeld worden van de reeds gerealiseerde geluidsberm aan de noordelijke zijde van de E17. 

Boscompensatie

Om de geluidsberm te kunnen realiseren, moeten er eerst bomen op de taluds gerooid worden over een oppervlakte van 16.430 m². Deze bomen worden gecompenseerd door het betalen van een bijdrage voor de aanplant van 32.860 m² bos. Er gebeurt ook een heraanplanting met bomen aan de kant van de huizen. De rest van  de geluidsberm wordt ingezaaid met gras.

Timing en impact?

Stand van zaken najaar 2021

De geluidsberm zelf is ondertussen bijna klaar. Als laatste stap moeten er enkel nog goten en grachten komen tussen de berm en de snelweg. Die ingrepen duren nog ongeveer 2 weken. Omdat de grond langs de snelweg op dit moment te vochtig is om er te werken, kan de aannemer deze ingrepen nu niet uitvoeren. De ingrepen zijn daarom voor onbepaalde tijd uitgesteld. In de tussentijd zorgt de aannemer ervoor dat al het materiaal veilig naast de weg staat opgesteld en dat de afvoer van regenwater gegarandeerd is. 

Overige ingrepen

Dezelfde aannemer voert ook andere werken uit op andere locaties:

Geluidsberm langs E17 aan Goelevenweg (Waregem)

 • Waar? Op de E17 richting Frankrijk aan Goelevenweg in Waregem
 • Wat? Er wordt een oude geluidsberm verwijderd die geen nut meer heeft door de plaatsing van een hoger geluidsscherm
 • Wanneer? Startdatum voorjaar 2022, duurtijd 10 werkdagen

Herstellen taluds langs E403 (Kortrijk)

De taluds in de buurt van de E403 worden hersteld en verstevigd op drie locaties:

 • Aan de Klijtbergstraat
 • Aan de Marksestraat
 • Langs de E403 richting Doornik, ter hoogte van de Lampestraat

De werken worden uitgevoerd in drie fases:

 • De werken aan de Klijtbergstraat startten op 20 mei en duren tot 10 juni.
 • De werken aan de Marksestraat duren van 13 tot en met 20 juni.
 • Het talud ter hoogte van de Lampestraat wordt hersteld van begin juli tot midden augustus.

Lokale omleidingen door herstellingen aan taluds

 • Tijdens de werken op de Klijtbergstraat, rijdt het verkeer om via de Marksestraat, de Lampestraat, de Aalbeeksestraat en de Rollegemsestraat.
 • Tijdens de werken op de Marksestraat rijdt het verkeer via de Lampestraat en de Aalbeeksestraat.
 • Tijdens de werken langs de E403, ter hoogte van de Lampestraat, wordt enkel de pechstrook op de E403 richting Doornik ingenomen.