Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg van geluidsberm Keizershoek

Aanleg van geluidsberm Keizershoek

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Weg

E17

Wat en waarom?

Geluidsberm van 3,5 meter hoog

Langs de E17 wordt een geluidsberm aangelegd om de geluidsoverlast van de autosnelweg te minderen voor de woonwijk Keizershoek in Stasegem. De geluidsberm wordt 3,5 meter hoog (t.o.v. de snelweg) en 590 meter lang en zal het spiegelbeeld worden van de reeds gerealiseerde geluidsberm aan de noordelijke zijde van de E17. 

Boscompensatie

Om de geluidsberm te kunnen realiseren, moeten er eerst bomen op de taluds gerooid worden over een oppervlakte van 16.430 m². Deze bomen worden gecompenseerd door het betalen van een bijdrage voor de aanplant van 32.860 m² bos. Er gebeurt ook een heraanplanting met bomen aan de kant van de huizen. De rest van  de geluidsberm wordt ingezaaid met gras.

Timing en impact?

Stand van zaken najaar 2021

De geluidsberm zelf is ondertussen bijna klaar. Als laatste stap moeten er enkel nog goten en grachten komen tussen de berm en de snelweg. Die ingrepen duren nog ongeveer 2 weken. Omdat de grond langs de snelweg op dit moment te vochtig is om er te werken, kan de aannemer deze ingrepen nu niet uitvoeren. De ingrepen zijn daarom voor onbepaalde tijd uitgesteld. In de tussentijd zorgt de aannemer ervoor dat al het materiaal veilig naast de weg staat opgesteld en dat de afvoer van regenwater gegarandeerd is. 

Overige ingrepen

Dezelfde aannemer voert ook andere werken uit op andere locaties:

Geluidsberm langs E17 aan Goelevenweg (Waregem)

  • Waar? Op de E17 richting Frankrijk aan Goelevenweg in Waregem
  • Wat? Er wordt een oude geluidsberm verwijderd die geen nut meer heeft door de plaatsing van een hoger geluidsscherm
  • Wanneer? Startdatum voorjaar 2022, duurtijd 10 werkdagen

Herstellen taluds langs E403 (Kortrijk)

  • Waar? Langs de E403 aan Lampestraat, Marksestraat en Klijtbergstraat in Kortrijk (Aalbeke)
  • Wat? Herstellen en verstevigen van taluds (schuine helling) zowel in richting Doornik als Kortrijk
  • Wanneer? 
    • Startdatum april/mei , duurtijd 15 werkdagen (Lampestraat) en 30 werkdagen (Marksestraat, Klijtbergstraat)
    • Deze werken waren normaal gepland in het najaar van 2021. Omdat de omleiding van de werken op de N43 via de E403 loopt, zijn ze uitgesteld naar 2022.