Aanleg tram- bustunnel Grote ring x Universiteitslaan Hasselt

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2018 - 2020

UPDATE:
Vanaf 31 januari 2019 tot de tweede helft van de februari is het fietspad langs de G. Verwilghensingel ter hoogte van het provinciehuis afgesloten voor fietsers. Daar vinden werken plaats aan de nutsleidingen. Er wordt zolang een fietsomleiding aangegeven via de tunnels onder de R71 Gouverneur Verwilghensingel en de Voorstraat.

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn gaan het kruispunt van de Grote Ring (R71 Gouverneur Verwilghensingel) met de Universiteitslaan (N702) herinrichten. Er komt een tunnel voor het openbaar vervoer onder het kruispunt. Deze tunnel is onderdeel van het Spartacusproject en zal in de toekomst gebruikt worden door de nieuwe sneltrams. Door deze tunnel nu al aan te leggen en in gebruik te nemen voor de lijnbussen, versterken we ook op korte termijn het openbaar vervoer in Limburg. Ook komen er een aantal nieuwe fiets- en voetgangerstunnels aan het kruispunt. Maandag 20 augustus 2018 starten de voorbereidende werkzaamheden.

 

 

Tunnel onder het kruispunt voor bus en tram

Langs de Universiteitslaan en Koning Boudewijnlaan leggen AWV en De Lijn een aparte rijbaan voor het openbaar vervoer aan. Die gaat in een tunnel onder het kruispunt met de Grote Ring door. Deze tunnel zal in eerste instantie gebruikt worden door de lijnbussen. De doorstroming en de stiptheid van de bussen op de as Hasselt – Genk – Noord-Limburg zal hierdoor sterk verbeteren. De tunnel kan in de toekomst met minimale aanpassingen omgebouwd worden voor de sneltrams van het Spartacusproject. Zo versterkt deze tunnel zowel op korte als op middellange termijn het openbaar vervoer in Limburg.

Ook de bushaltes langs de Universiteitslaan worden vernieuwd en beter toegankelijk gemaakt.

Extra fiets- en voetgangerstunnels

Samen met de bouw van de tram- en bustunnel past het Agentschap Wegen en Verkeer de fiets- en voetgangerstunnels onder het kruispunt aan. De onderdoorgangen worden ruimer en krijgen meer lichtinval. 
Er komt een extra fietstunnel aan de noordzijde van het kruispunt, die de Japanse tuin en de Grenslandhallen verbindt. 
De bestaande fietstunnel onder de Universiteitslaan verdwijnt en wordt vervangen door een volledig nieuwe fiets- en voetgangerstunnel. Deze tunnel schuift een stukje op richting de bus- en tramhaltes. Zo zorgen we voor een betere verbinding tussen het provinciehuis en de Grenslandhallen en vermijden we dat voetgangers bovengronds de Universiteitslaan oversteken. 
Om plaats te maken voor de tram- en bustunnel wordt de bestaande fietstunnel,die aan de zuidkant van het kruispunt onder de Grote Ring doorgaat, afgebroken en verderop opnieuw opgebouwd. 

Ten slotte realiseren we aan de Via Media een veilige lichtengeregelde oversteek voor fietsers tussen Hasselt en Diepenbeek die het fietspad langs de Universiteitslaan volgen.

Vlotter verkeer op de kruispunten

Bovengronds verbeteren we de kruispunten van de Universiteitslaan met de Grote Ring (Gouverneur Verwilghensingel) en met de Trichterheideweg/Via Media om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers (fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer) te verhogen en het verkeer vlotter te laten doorrijden. Dat doen we onder andere door de voorsorteerstroken te verlengen, aparte invoegstroken te voorzien voor het verkeer dat rechtsaf slaat en slimme verkeerslichten te installeren. 

Fasering

20 augustus 2018 - voorjaar 2019: voorbereidende werken 

Eind augustus starten de voorbereidende nutswerken. Rondom het kruispunt worden kabels en leidingen voor elektriciteit, gas, water en telecom verplaatst, zodat er voldoende ruimte ontstaat in de ondergrond voor de bouw van de tram- en bustunnel en de nieuwe fiets- en voetgangerstunnels.

Deze werken duren tot het voorjaar 2019 en gebeuren meestal buiten de rijweg. Hierdoor zal de hinder voor het verkeer en de omgeving slechts minimaal zijn en beperkt blijven.

 

Vanaf maandag 10 december 2018 werken de nutsbedrijven verder in de berm tussen de Universiteitslaan en Park H - Plopsa Indoor. De begroeiing in de berm verdwijnt en het terrein wordt afgegraven en klaargemaakt om er de nutsleidingen te verplaatsen. Na het einde van het winterbouwverlof, op 7 januari 2019, kunnen de nutsmaatschappijen dan meteen aan de slag om nieuwe kabels en leidingen aan te leggen.

 

 

 

Voorjaar 2019 - voorjaar 2020: project in uitvoering

Zodra de nutswerken klaar zijn, starten de hoofdwerken met o.a. de bouw van de verschillende tunnels en de herinrichting van de kruispunten. De uitvoering zal ongeveer een jaar in beslag nemen.

Verkeer tijdens de herinrichting van het kruispunt (vanaf voorjaar 2019)

Dankzij een slimme fasering en de aanleg van tijdelijke wegen blijven alle rijrichtingen mogelijk tijdens de volledige duur van de werkzaamheden.

Door de aanleg van tijdelijke wegen blijven alle rijvakken en uitwisselingsmogelijkheden op en tussen de grote ring en de Universiteitslaan behouden.

Dankzij een tijdelijke rijbaan blijft het centrum van Hasselt bereikbaar via de Koning Boudewijnlaan

* Enkel tijdens de laatste fase van de werken zal de Universiteitslaan gedurende 1 weekend afgesloten worden ter hoogte van het kruispunt. Gedurende dit weekend voorziet het agentschap een lokale omleiding.

Voor fietsers voorzien we een aparte omleiding rond het kruispunt. Meer uitleg hierover volgt later. 

Meer informatie / Nieuwsbrief

Over de start, de duurtijd en het verloop van de hoofdwerken informeren we u later via deze website en de digitale nieuwsbrieven. Via de knop rechts bovenaan deze pagina kan u zich hiervoor aanmelden.

 

Spartacus

Het Spartacusplan is het toekomstplan van De Lijn voor de provincie Limburg. Het plan omvat een fijnmazig openbaar vervoernetwerk waarin efficiënt op elkaar afgestemde tramlijnen, snelbussen, stads- en streekbussen én treinverbindingen de mobiliteit in Limburg naar een hoger niveau zullen tillen.  Drie  nieuwe snelle spoorverbindingen  vormen, samen met de bestaande treinverbindingen, de ruggengraat van het Spartacusplan. 

De bus- en tramtunnel maakt deel uit van de geplande infrastructuurwerken. Zowel de  tramlijn tussen Hasselt –Diepenbeek – Bilzen – Lanaken - Maastricht als de lijn Hasselt – Genk – Maasmechelen zullen via  deze tunnel passeren. Beide tramlijnen krijgen hier ook een halte.

Stand van zaken
De eerste sneltramlijn loopt vanuit Hasselt via Diepenbeek, Bilzen en Lanaken naar Maastricht.  Momenteel wordt de realisatie van de spoorinfrastructuur en de aanschaf van tramvoertuigen voorbereid.  De laatste procedures en processen worden afgerond. De realisatie van de  tramtunnel is meteen een eerste stukje infrastructuur dat daadwerkelijk wordt aangelegd.  In 2020 starten de verdere infrastructuurwerken.  Eind 2023 rolt de eerste tram tussen Maastricht en Hasselt over de sporen en in de loop van 2024 zal de tramlijn volledig in exploitatie worden genomen.

De bus- en tramtunnel  moet ook het openbaar vervoer op de  as  Hasselt –Genk -  Maasmechelen naar een hoger niveau tillen.  In 2014 besliste de  Vlaamse Regering dat er een tweede tramlijn komt die vanuit Hasselt via Caetsbeek Noord en de E314 naar Maasmechelen zal lopen.  In afwachting van de realisatie van deze  tramlijn worden nu al doorstromingsmaatregelen genomen die de stiptheid van het bestaande streeknet, inclusief de huidige kernlijn 45, aanzienlijk zullen verbeteren. Dat  de streeklijnen  nu doorheen de tunnel gaan, komt de doorstroming en de stiptheid ten goede en betekent meteen ook tijdwinst voor de busgebruikers.

Voor de verbinding tussen Hasselt en het noorden van de provincie wordt momenteel onderzocht  of het mogelijk is om opnieuw treinverkeer in te voeren.

Meer informatie:
www.delijn.be/spartacus
www.delijn.be/trammaastrichthasselt