Aanleg tram- bustunnel Grote ring x Universiteitslaan Hasselt

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2018 - 2020

UPDATE 18/03/2020: 
De werf wordt door verschillende aannemers op de werf voor onbepaalde tijd stilgelegd n.a.v. het coronavirus. 
Meer info wanneer beschikbaar.

Het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn gaan het kruispunt van de Grote Ring (R71 Gouverneur Verwilghensingel) met de Universiteitslaan (N702) herinrichten. Er komt een tunnel voor het openbaar vervoer onder het kruispunt. Deze tunnel is onderdeel van het Spartacusproject en zal in de toekomst gebruikt worden door de nieuwe sneltrams. Door deze tunnel nu al aan te leggen en in gebruik te nemen voor de lijnbussen, versterken we ook op korte termijn het openbaar vervoer in Limburg. Ook komen er een aantal nieuwe fiets- en voetgangerstunnels aan het kruispunt. Maandag 6 mei 2019 zijn de wegeniswerken van start gegaan.

 

​Tunnel onder het kruispunt voor bus en tram

Langs de Universiteitslaan en Koning Boudewijnlaan leggen AWV en De Lijn een aparte rijbaan voor het openbaar vervoer aan. Die gaat in een tunnel onder het kruispunt met de Grote Ring door. Deze tunnel zal in eerste instantie gebruikt worden door de lijnbussen. De doorstroming en de stiptheid van de bussen op de as Hasselt – Genk – Noord-Limburg zal hierdoor sterk verbeteren. De tunnel kan in de toekomst met minimale aanpassingen omgebouwd worden voor de sneltrams van het Spartacusproject. Zo versterkt deze tunnel zowel op korte als op middellange termijn het openbaar vervoer in Limburg.

Ook de bushaltes langs de Universiteitslaan worden vernieuwd en beter toegankelijk gemaakt.

Extra fiets- en voetgangerstunnels

Samen met de bouw van de tram- en bustunnel past het Agentschap Wegen en Verkeer de fiets- en voetgangerstunnels onder het kruispunt aan. De onderdoorgangen worden ruimer en krijgen meer lichtinval. 
Er komt een extra fietstunnel aan de noordzijde van het kruispunt, die de Japanse tuin en de Grenslandhallen verbindt. 
De bestaande fietstunnel onder de Universiteitslaan verdwijnt en wordt vervangen door een volledig nieuwe fiets- en voetgangerstunnel. Deze tunnel schuift een stukje op richting de bus- en tramhaltes. Zo zorgen we voor een betere verbinding tussen het provinciehuis en de Grenslandhallen en vermijden we dat voetgangers bovengronds de Universiteitslaan oversteken. 
Om plaats te maken voor de tram- en bustunnel wordt de bestaande fietstunnel,die aan de zuidkant van het kruispunt onder de Grote Ring doorgaat, afgebroken en verderop opnieuw opgebouwd. 

Ten slotte realiseren we aan de Via Media een veilige lichtengeregelde oversteek voor fietsers tussen Hasselt en Diepenbeek die het fietspad langs de Universiteitslaan volgen.

 

 

Vlotter verkeer op de kruispunten

Bovengronds verbeteren we de kruispunten van de Universiteitslaan met de Grote Ring (Gouverneur Verwilghensingel) en met de Trichterheideweg/Via Media om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers (fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer) te verhogen en het verkeer vlotter te laten doorrijden. Dat doen we onder andere door de voorsorteerstroken te verlengen, aparte invoegstroken te voorzien voor het verkeer dat rechtsaf slaat en slimme verkeerslichten te installeren. 

Fasering

Fase 1 / mei 2019 - juni 2019

De aannemer legt tijdelijke wegen rondom de projectzone aan. Voor de fietser geldt er vanaf 6 mei een omleiding. Gemotoriseerd verkeer rijdt voorlopig nog op de huidige wegenis en ondervindt geen hinder. De tijdelijke wegenis snijdt dwars door de Universiteitslaan. 

Fase 2 / juli 2019 - juni 2020 (ov)

Opbouw van de nieuwe infrastructuur: aanleg van de vier tunnelkokers en de nieuwe wegenis. Gemotoriseerd verkeer verhuist bij de start van deze fase naar de tijdelijke wegen.

Fase uitgebreid: kruispunt Via Media-Trichterheideweg van 21 februari tot eind mei 2020
De heraanleg van het kruispunt tussen de Universiteitslaan en Via Media-Trichterheideweg (oorspronkelijk fase 5) wordt vervroegd uitgevoerd, binnen fase 2.

Fase 3 / juni 2020 (2-tal weken) (ov)

De tijdelijke wegenis dwars door de Universiteitslaan wordt vervangen door nieuwe weginfrastructuur. Autoverkeer van en naar Diepenbeek volgt een omleiding tijdens één weekend. Het verkeer verhuist naar de nieuw aangelegde wegen.

Fase 4 / juni-augustus 2020 (ov)

De definitieve bovengrondse wegenis voor autoverkeer is klaar en in gebruik. Nu is er
ruimte om de nieuwe voeten fietspaden en de tram- en busbedding aan te leggen.

Nieuwe groenaanplant na werken
Er werd gestreefd naar een maximaal behoud van het bestaande groen. Het ontwerpplan werd zo aangepast dat enkele waardevolle bomenrijen toch behouden kunnen blijven. Ook de optie om bomen te verplanten werd onderzocht. Als compensatie voor de verdwenen bomen plant het Agentschap Natuur en Bos elders nieuwe bomen aan. Na afloop van de werken wordt er nieuw groen voorzien rondom het kruispunt. Het merendeel van de meer dan 160 nieuwe bomen zal meteen in een groter formaat worden aangeplant dan standaard wordt voorzien. 

Verkeer tijdens de herinrichting van het kruispunt 

Voetgangers en fietsers

Te voet of met de fiets gebruik je tijdens de 2de fase (juli ‘19 > juni ‘20) het fietspad langs het Provinciehuis. Nadien volg je een omleidingsroute via de Bosstraat. Wel kan je in de laatste fase al via de nieuwe tunnel van en naar het Provinciehuis.

Ligt je bestemming in de werfzone?

  • De Via Media en het bioscoopcomplex blijven met de fiets bereikbaar: ofwel via de omleiding, of (tijdens fase 2) via het fietspad langs het Provinciehuis.
  • Via het fietspad langs de Japanse Tuin, blijft ook Park H bereikbaar.

Openbaar vervoer

Net als autoverkeer rijden bussen van De Lijn gedurende de herinrichting over tijdelijke wegen rond de werfzone. Voor de reiziger verandert er weinig. Enkel de bushaltes ‘Provinciehuis’ verschuiven naar het kruispunt met de Trichterheideweg en de Via Media aan beide zijden van de Universiteitslaan.

Gemotoriseerd verkeer

Autoverkeer kan de werken in alle richtingen passeren langs een netwerk van tijdelijke wegen rondom de werfzone.

Autoverkeer van en naar Diepenbeek rijdt op tijdelijke wegen in de bermen ten noorden en zuiden van de Universiteitslaan. De Trichterheideweg en Via Media sluiten aan op de tijdelijke wegenis. Omdat het kruispunt Trichterheideweg-Via Media oversteken vanaf 21 februari niet meer mogelijk is, zijn rijbewegingen van en naar beide straten echter beperkt tot rechts-in en rechts-uit. Vrachtverkeer naar de Via Media (+3,5t) rijdt via een nieuwe, tijdelijke toegang in de Kiezelstraat.

Via Media: extra toegang via Kiezelstraat (tijdelijk)

Een tijdelijke aansluiting in de Kiezelstraat garandeert de bereikbaarheid van de Via Media en het bioscoopcomplex. Autoverkeer komend van Diepenbeek kan de bioscoopsite via deze aansluiting bereiken. Wie de site wil verlaten richting Hasselt/Grote Ring kan zo ook meteen de juiste richting uitrijden. Tijdelijke verkeerslichten regelen het verkeer dat gebruikt maakt van deze toegang.


Evenementensite Park H blijft bereikbaar vanuit Hasselt via de toegang op de Grote Ring (Gouverneur Verwilghensingel). Via de Sasstraat is de Trichterheideweg altijd toegankelijk.

Op de Grote Ring rijdt autoverkeer voorbij de werfzone via tijdelijke wegenis aan de buitenzijde van de ringweg (ter hoogte van het Provinciehuis en Park H). 

Verkeer van en naar Hasselt centrum rijdt over een volledig nieuwe, tijdelijke weg langsheen de Japanse Tuin en parking Hawaï.

Meer informatie / Nieuwsbrief

Op deze webpagina vindt u steeds de meest recente informatie over de werkzaamheden. Om automatisch op de hoogte te blijven, kan u zich inschrijven op de de digitale nieuwsbrievenvia de knop rechtsbovenaan deze pagina. 

 

Spartacus

Het Spartacusplan is het toekomstplan van De Lijn voor de provincie Limburg. Het plan omvat een fijnmazig openbaar vervoernetwerk waarin efficiënt op elkaar afgestemde tramlijnen, snelbussen, stads- en streekbussen én treinverbindingen de mobiliteit in Limburg naar een hoger niveau zullen tillen.  Drie  nieuwe snelle spoorverbindingen  vormen, samen met de bestaande treinverbindingen, de ruggengraat van het Spartacusplan. 

De bus- en tramtunnel maakt deel uit van de geplande infrastructuurwerken. Zowel de  tramlijn tussen Hasselt –Diepenbeek – Bilzen – Lanaken - Maastricht als de lijn Hasselt – Genk – Maasmechelen zullen via  deze tunnel passeren. Beide tramlijnen krijgen hier ook een halte.

Stand van zaken
De eerste sneltramlijn loopt vanuit Hasselt via Diepenbeek, Bilzen en Lanaken naar Maastricht.  Momenteel wordt de realisatie van de spoorinfrastructuur en de aanschaf van tramvoertuigen voorbereid.  De laatste procedures en processen worden afgerond. De realisatie van de  tramtunnel is meteen een eerste stukje infrastructuur dat daadwerkelijk wordt aangelegd.  In 2020 starten de verdere infrastructuurwerken.  Eind 2023 rolt de eerste tram tussen Maastricht en Hasselt over de sporen en in de loop van 2024 zal de tramlijn volledig in exploitatie worden genomen.

De bus- en tramtunnel  moet ook het openbaar vervoer op de  as  Hasselt –Genk -  Maasmechelen naar een hoger niveau tillen.  In 2014 besliste de  Vlaamse Regering dat er een tweede tramlijn komt die vanuit Hasselt via Caetsbeek Noord en de E314 naar Maasmechelen zal lopen.  In afwachting van de realisatie van deze  tramlijn worden nu al doorstromingsmaatregelen genomen die de stiptheid van het bestaande streeknet, inclusief de huidige kernlijn 45, aanzienlijk zullen verbeteren. Dat  de streeklijnen  nu doorheen de tunnel gaan, komt de doorstroming en de stiptheid ten goede en betekent meteen ook tijdwinst voor de busgebruikers.

Voor de verbinding tussen Hasselt en het noorden van de provincie wordt momenteel onderzocht  of het mogelijk is om opnieuw treinverkeer in te voeren.

Meer informatie:
www.delijn.be/spartacus
www.delijn.be/trammaastrichthasselt