Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg tijdelijke dam in Damse Vaart

Aanleg tijdelijke dam in Damse Vaart

Algemeen Overzicht

Datum

Plaats

Weg

N49

De bouw van een tijdelijke gronddam in de Damse Vaart. Het gaat om voorbereidende werken in het kader van de ombouw van de N49 tot autosnelweg.

Wat en waarom?

Er wordt een tijdelijke gronddam aangelegd in de Damse Vaart. De dam zal ongeveer 4 jaar blijven liggen en heeft als doel om grondig studiewerk te doen in voorbereiding van de bouw van de eigenlijke brug over de Damse Vaart. Vanop de dam kunnen sonderingen worden uitgevoerd om de ondergrond te onderzoeken. Aangezien de ondergrond hier van slechte kwaliteit is moet de grond zich kunnen ‘zetten’. Het gewicht van de tijdelijke dam versnelt dit zettingsproces. Wanneer de eigenlijke brug wordt gebouwd en de parallelweg langs de N49 wordt aangelegd, zal de tijdelijke dam door de aannemer gebruikt worden als doorgangsweg (zo moet de aannemer niet langs het oude brugje van Hoeke of langs de N49).  

N49 Tijdelijke gronddam

Grondplan tijdelijke dam

Timing en impact?

Het jaagpad tussen Damme en Sluis zal ter hoogte van de tijdelijke dam lokaal worden aangepast. De fietsers zullen tijdens de werken in beide richtingen een omleiding moeten volgen via de Oude Heernissenstraat en de Rode-Ossenstraat tot Sluis. De lokale toegang voor bewoners en landbouwverkeer blijft behouden.

De dam zelf zal worden ingezaaid zodat er een groene berm ontstaat. De aannemer van AWV zal de berm onderhouden.

De werken zijn van start gegaan in januari 2020 en zijn grotendeels afgerond. Na het broedseizoen zullen nog enkele werken worden verdergezet.