Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg spitsstrook Wilsele - Aarschot (Leuven Noord)

Voorgeschiedenis

Voorgeschiedenis

Datum

Status

Beëindigd

Weg

E314

Hoe kwamen we tot een spitsstrook? 

2013-2014: Vlotter verkeer op E40

In 2013 en 2014 breidde Wegen en Verkeer al de capaciteit uit van de verkeersas Brussel-Leuven met een spitsstrook tussen Sterrebeek en Bertem en weefstroken tussen Heverlee en Wilsele.  Sinds deze uitbreiding van de capaciteit verloopt de avondspits op de E40 vlotter. Maar op de E314 vanaf Heverlee is er juist meer file. Om ook daar het verkeer vlotter te laten rijden, is ook hier extra capaciteit noodzakelijk.

Spitsstrook tussen Herent en Aarschot

In de “Tactische studie E314-E40” van het Vlaams Verkeerscentrum werd al geadviseerd om een spitsstrook aan te leggen tussen Wilsele en Holsbeek. Na bijkomend onderzoek werd beslist deze spitsstrook verder uit te breiden in beide richtingen. De spitsstrook komt er tussen Herent en Aarschot. 

  • Waarom Herent? Aanvankelijk was het de bedoeling de spitsstrook pas voorbij het viaduct van Wilsele te laten beginnen. Uit bijkomend onderzoek bleek dat de spitsstrook pas een maximaal effect zou hebben als ze voor het viaduct begint. Daarom werd beslist om ze ook aan die kant langer te maken. 
  • Waarom Aarschot? Er werd ook beslist de spitsstrook door te trekken tot in Aarschot. Uit tellingen blijkt dat in Aarschot ‘s avonds veel verkeer de E314 verlaat, dus voorbij Aarschot stelt de noodzaak voor een spitsstrook zich minder. 

 

Luchtbeeld Leuven Noord