Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg spitsstrook Wilsele - Aarschot (Leuven Noord)

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Beëindigd

Weg

E314

Maart - mei 2021: voorbereiding

Vanaf maart 2021 voert Wegen en Verkeer voorbereidende werken uit voor de aanleg van de spitsstrook. 

Wat gebeurt er? 

  • Aanleg pechhavens: Tussen het complex van Wilsele/Kessel-Lo (nr. 20) en dat van Aarschot (nr. 22) worden in beide richtingen in totaal 34 pechhavens aangelegd, 17 in elke rijrichting. Dit zijn stroken langs de snelweg waar voertuigen met pech naar kunnen uitwijken zonder het verkeer te hinderen. Om de 750 meter komt zo'n pechhaven te liggen.
  • Plaatsen portieken: Wanneer de spitsstrook afgewerkt is, wordt met digitale borden op portieken over de snelweg aangegeven of de strook al dan niet toegankelijk is. De portieken zelf worden al in het voorjaar en de zomer van 2021 geplaatst. Over de totale afstand komen in totaal 17 portieken over de snelweg te staan. Het installeren van de portieken gebeurt 's nachts om de hinder voor het verkeer te beperken. 
  • Tijdelijk verwijderen geluidsschermen: Om de pechhavens en portieken aan te leggen, worden op enkele locaties langs de E314 in Lummen tijdelijk de geluidsschermen langs de snelweg verwijderd. Het gaat om drie locaties in Rotselaar: aan de Gelrodesebaan, Molenbaan en Benedenstraat. Het is nog niet duidelijk wanneer de schermen teruggezet worden. 
Aanleg spitsstrook Wilsele/Kessel-Lo

De voorbereidende werken naast de snelweg.

Aanleg spitsstrook E314

Mei - december 2021: aanleg spitsstrook en grondig onderhoud

Voor de spitsstrook is extra ruimte nodig op de snelweg. Die ruimte creëren we door de middenberm te vervangen door een smaller exemplaar. De nieuwe middenberm gaat bestaan uit een stootband ('new jerseys') waarop de verlichtingspalen staan gemonteerd. Zo ontstaat er ruimte voor een extra rijstrook richting Lummen. De pechstrook richting Brussel wordt ook breder. Zo kunnen we in de toekomst eenvoudig een spitsstrook richting Brussel aanleggen, moest dat nodig blijken. 

Wat gebeurt er? 

  • Nieuwe middenberm: De bestaande middenberm wordt opgebroken. Eerst komt er een tijdelijke middenberm tijdens de werken, daarna plaatsen we de definitieve, smallere constructie. Dit is een nieuw type middenberm dat speciaal wordt geproduceerd voor dit project.
  • Aanpassingen op- en afritten: Ook aan de op- en afrittencomplexen van Holsbeek (nr.21) en Aarschot (nr.22) wordt gewerkt. Enkele op- en afritten worden breder gemaakt en aangepast aan de toekomstige situatie. 
  • Nieuwe, stillere asfaltlaag: tussen Wilsele en Aarschot wordt de volledige asfaltlaag vernieuwd. De nieuwe asfaltlaag is stiller dan de huidige verharding en zorgt voor een geluidsverlaging van ongeveer 2 dB(A).
  • Digitale borden en tellussen: Een spitsstrook aanleggen is meer dan nieuwe markeringen op de weg verven. Voor de spitsstrook effectief gebruikt kan worden, moet ook systeem van de digitale borden geïnstalleerd en geprogrammeerd worden. In het wegdek van de snelweg worden tellussen geslepen, die de hoeveelheid verkeer monitoren. Die gegevens gaan naar de controlekamer van het Vlaams Verkeerscentrum, waar de digitale borden bestuurd worden.
Leuven Noord spitsstrook E314 Wilsele Aarschot

Zo maken we ruimte voor de spitsstrook op de E314: de middenberm wordt smaller, de pechstroken breder. 

Volgens de huidige planning gaat de spitstrook een eerste keer open in februari 2022. Er is nog extra testcapaciteit nodig door het Verkeerscentrum om de spitsstrook veilig te kunnen openstellen.  Na de algemene test van de nieuwe infrastructuur op de E314 moet het Verkeerscentrum dit systeem nog configureren, zodat het dynamisch verkeersbeheer kan uitgevoerd worden. Dat configureren is een essentiële laatste stap om dan uiteindelijk de spitsstrook te kunnen aansturen vanuit de controlekamer van het Verkeerscentrum. Als de resultaten goed zitten, kan de spitsstrook tegen eind februari voor het eerst officieel open. Zodra er een datum geprikt is, laten we dat op deze webpagina weten.

Sinds eind november 2021 is er geen snelheidsbeperking meer op de E314. Deze timing kan nog wijzigen door het weer of door onvoorziene technische problemen.