Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg Hoppinpunt ziekenhuis Pelt

Aanleg Hoppinpunt ziekenhuis Pelt

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N713

Het Agentschap Wegen en Verkeer start 5 september met het aanleggen van een Hoppinpunt aan het Mariaziekenhuis in Pelt. Langs de N713 komt een uitgebreide bushaven en een overdekte fietsenstalling voor 50 fietsen in de uitbuiging van de rotonde Ringlaan. 

Deze vernieuwing past binnen de visie op mobiliteit, in Vlaanderen vastgesteld in het decreet 'Basisbereikbaarheid'. Het principe combimobiliteit staat hierin centraal: reizigers combineren verschillende vervoersmiddelen om hun bestemming te bereiken. Hoppinpunten zijn de knopen in dat systeem waar reizigers van het ene vervoersmiddel naar het andere kunnen overstappen.

Wat en waarom?

Het project in een notendop

Situering

Het projectgebied bevindt zich in Pelt, in Noord-Limburg. Het toekomstige Hoppinpunt situeert zich aan de randen van de parking van het Mariaziekenhuis. Dit is een belangrijke aantrekkingspool in de regio. De noord-zuid verbinding (N74) is nabij en vlot bereikbaar via een rechtstreekse verbinding (N713). 

Vlot overstappen

AWV wilt vlotte en duurzame alternatieven voor het rijden met eigen wagen stimuleren. De doelstelling van een Hoppinpunt is een brug vormen tussen de gebruiker en mobiliteit. En zo verkleint de drempel tot het overstappen tussen vervoersmodi

Een verbetering van de exploitatie en een betere verknoping van de netwerken maakt de regio beter bereikbaar voor iedereen en moet uiteindelijk leiden tot een modal shift.  

Hierbij wordt er ook speciale aandacht besteed aan de doorstroming van het openbaar vervoer ter hoogte van het Hoppinpunt zelf en naar de verbinding met de N74 (Noord-Zuidverbinding). 

Lees hier alles over Hoppinpunten en Basisbereikbaarheid.

Uitbreiding bestaande haltehaven

Om het Hoppinpunt te realiseren zal de bestaande haltehaven aan de N713, Burgemeester Laenenstraat, uitgebreid worden. De nieuwe haltehaven zal over de volledige lengte van de rotonde van het ziekenhuis tot de rotonde met de Ringlaan gerealiseerd worden. In de zone tussen haltehaven en de parking van het Mariaziekenhuis zal er een perron voorzien worden. De breedte van de haltehaven zal conform de richtlijnen van De Lijn 2,80m bedragen. Het perron zal een breedte van 4m hebben. De bestaande bomen zullen met behulp van boomroosters geïntegreerd worden in het perron.

Enkele bestaande parkeerplaatsen op de parking van het ziekenhuis zullen opgeheven worden en vervangen door langsparkeerplaatsen

De groenzone die overblijft tussen perron en parkeerplaatsen zal als wadi ingericht worden. Dit om het hemelwater dat op het perron valt te laten infiltreren.

Nieuwe overdekte fietsenstallingen

Waar? In de bestaande groenzone naast de rotonde met de Ringlaan zal de inrichting van de nieuwe fietsenstalling gebeuren.

Wat? De bestaande kunstwerken zullen hiervoor afgegraven moeten worden. De bomen die in deze zone staan, zullen behouden blijven.

Wat is nieuw?

  • De nieuwe overdekte fietsenstalling krijgt onder drie luifels een capaciteit van 48 fietsen plus enkele buitenmaatse fietsen (vb. bakfietsen, cargo bikes). Indien nodig, kan de capaciteit van de fietsenstalling nog aanzienlijk worden uitgebreid, bijvoorbeeld met dubbellaagse rekken of zelfs extra luifels. 
  • De paden rond de fietsenstalling zullen voorzien worden in betonstraatstenen.
  • Om de aansluiting te kunnen maken met het bestaande fietspad zal er een stukje bijkomende zone voor traag verkeer (fietsers en voetgangers gemengd) aangelegd worden. 
  • Deze zone zal 3m breed zijn, uitgevoerd in waterdoorlatende betonstraatstenen en zal ingepast worden tussen de parking van het ziekenhuis en de talud richting de Ringlaan.
  • De gemeente Pelt voorziet ook de plaatsing van 2 fietskluizen en een fietsherstelpunt.

Klik op de pijl rechtsboven om het plan vergroot te bekijken. 

Timing en impact?

Laatste afwerkingen

De bushalte en fietsenstallingen zijn in gebruik sinds midden oktober. De komende weken en maanden volgen nog enkele lokale afwerkingen, zonder noemenswaardige hinder:

  • AWV plant dit najaar bomen en hagen in de plantvakken langs de bushalte en fietsenstallingen. 

  • De gemeente Pelt plaatst eind deze maand nog extra, overdekte fietsenstallingen, en voorziet in 2023 fietslockers waarin pendelaars hun fiets achter slot en grendel kunnen stallen. 

  • Tot slot installeert De Lijn volgend jaar nog nieuwe ‘realtime’ aankondigingsborden aan de bushaltes. In tussentijd volg je de aankomst- en vertrektijden van jouw lijn via de app of delijn.be.