Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg fietspaden en riolering op Breeërsteenweg in Kinrooi

Aanleg fietspaden en riolering op Breeërsteenweg in Kinrooi

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N73

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft plannen om de N73 Breeërsteenweg in Kinrooi te vernieuwen, vanaf het begin van de bebouwde kom aan de Kloosterstraat tot het einde van de bebouwing richting Bree. De fietspaden worden er vernieuwd en de kruispunten heringericht, met het oog op meer verkeersveiligheid voor alle weggebruikers. 

Wat en waarom?

Situering en context

De gewestweg N73 kruist het noorden van de provincie Limburg in de oost-westelijke richting, van Tessenderlo tot aan de grens met Nederland. De belangrijke verbindingsweg verbindt veel steden en gemeenten, waaronder Bree, Peer en Kinrooi. 

Het projectgebied in Kinrooi omvat het stuk van de N73 Breeërsteenweg, tussen kruispunt Kerkhofstraat x Kloosterstraat (begin bebouwde kom) en het einde van de bebouwing, richting Bree.

 

N73 Kinrooi situering werfzone

Doelstellingen

Het nieuwe ontwerp voor de N73 in Kinrooi heeft 3 duidelijke doelstellingen:

  1. Meer veiligheid voor fietsers en voetgangers door vrijliggende of verhoogde fietspaden en veilige oversteekplaatsen. 
  2. Meer veiligheid voor gemotoriseerd verkeer door een betere uitwerking van de kruispunten en een middenberm als ‘toegangspoort’ bij het begin van de zone 50.
  3. Duurzaam waterbeheer dankzij een maximale afkoppeling van regen- en afvalwater via een gescheiden rioleringsstelsel. 

Lees onder de tab 'Toekomstbeeld', meer uitleg over het nieuwe ontwerp. 

Timing en impact?

Grondverwervingen noodzakelijk

Voor de aanleg van de fietspaden en de middenberm moet het openbaar domein op heel wat plaatsen verbreed worden. Dat betekent concreet dat stukken privé-eigendom verworven moeten worden. De gesprekken met de eigenaars zullen in het najaar van 2020 starten

De onderhandelingen over de grondverwervingen zullen in grote mate de verdere timing bepalen. Pas wanneer de grondverwervingen rond zijn, kan ook het definitief ontwerpplan worden opgemaakt en de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Er zal bovendien ook nog een aanbestedingsprocedure moeten lopen om de opdracht aan een aannemer te gunnen. 

Start uitvoering onduidelijk

De effectieve start van de werken is sterk afhankelijk van de voorgaande stappen en om die reden nog onduidelijk. Net zoals de precieze werkmethode en de minderhinder-maatregelen dat zijn.