Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg ecopassage aan Hertenlaan

Aanleg ecopassage aan Hertenlaan

Algemeen Overzicht

Datum

Plaats

Weg

R0

Wat en waarom?

Versnippering tegengaan in het Zoniënwoud

Dit project kadert in OZON (Ontsnippering van het ZONiënwoud), een Europees Life+-project. Het project gaat de versnippering van het Zoniënwoud tegen en verbindt verschillende leefgebieden met elkaar. Een van de projecten is de inrichting van de tunnel onder de R0 ter hoogte van de Hertenlaan als een faunapassage. 

Doorgang voor fauna én ruimte voor fietsers, wandelaars en ruiters

De bestaande tunnel ter hoogte van de Hertenlaan is een belangrijke doorgang voor zoogdieren (vossen, dassen, andere marterachtigen en kleine zoogdieren) en amfibieën. Wegen en Verkeer maakt de tunnel geschikt als faunapassage én versterkt tegelijkertijd de recreatieve functie voor fietsers, wandelaars en ruiters. 

  • In de tunnelkoker wordt een zone voor fauna (een takkenril) aangelegd van 1 meter breed. 
  • Daarnaast komt een ruiterpad van 3 meter breed, verhard in boskiezel.
  • Er komt ook een mountainbikepad van 2 meter breed, verhard in dolomiet.
Huidige situatie Hertenlaan R0

De bestaande tunnel onder de R0 ter hoogte van de Hertenlaan.
© Google Maps


 

Toekomstige situatie Hertenlaan R0

Schets van de toekomstige situatie onder de tunnel, met links een mountainbikepad, in het midden ruiterpad en rechts takkenril voor fauna. 

 

Aanleg fiets- en ruiterpad langs R0

De omgeving van de passage wordt bovendien beter ingericht voor ruiters en fietsers. Het pad dat parallel langs de R0 loopt tot aan de tunnel, wordt ingericht als een kwalitatief fiets- en ruiterpad. Ook komen er zichtschermen, die het pad afschermen van de snelweg. Een nieuw fietspad dat loopt van op de Hertenlaan, sluit aan op dit pad. Ten slotte wordt ook de brug die de Hertenlaan verbindt met de R0, die geen functie meer heeft, volledig afgebroken. 

Huidige situatie Hertenlaan pad R0

De huidige situatie naast de R0 ter hoogte van de Hertenlaan. © Google Maps

Toekomstig pad Hertenlaan Hoeilaart R0

Schets van het toekomstige pad dat parallel met de R0 loopt.


 

Timing en impact?

Werken vanaf september 2020

Volgens de huidige planning starten de werken in september 2020. Ze zullen ongeveer 3 maanden duren. De werken zullen geen hinder veroorzaken voor het verkeer op de Brusselse ring. Wel wordt het pad langs de snelweg en de tunnel eronder tijdens de werken afgesloten voor fietsers en voetgangers.  

Ligging Hertenlaan ecopassage