Overslaan en naar de inhoud gaan

Aangepaste fietsinfrastructuur aan kruispunt Heerstraat x Boseind

Aangepaste fietsinfrastructuur aan kruispunt Heerstraat x Boseind

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

N712

 

Wat en waarom?

Vernieuwing fietspaden en fietssuggestiestrook

De fietsinfrastructuur nabij de spoorwegbrug wordt aangepast om de veiligheid voor kwetsbare weggebruikers te verhogen. De fietspaden worden vernieuwd en er komt een korte fietssuggestiestrook. Fietsers worden waar mogelijk gescheiden van gemotoriseerde weggebruikers. Om fietsers op een veilige manier samen met auto’s te laten doorstromen richting het centrum, worden enkele publieke parkeerplaatsen op de Heerstraat - aan de noordzijde tussen de Clercxhoevestraat en de spoorwegbrug - verwijderd. 

 

Mobiliteit Innovatief Aanpakken

Verkeersveiligheid staat hoog bovenaan het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Met het project Mobiliteit Innovatief Aanpakken, kortweg MIA, wil de overheid via kleine en gerichte ingrepen gevaarlijke locaties op gewestwegen wegwerken en het gebruik van de fiets stimuleren. Meer weten over MIA? Surf naar www.vlaanderen.be/mia.

Timing en impact?

Timing van de werken

De werken starten maandag 20 november en zullen een 2-tal weken duren. Op woensdag 8 november gebeuren er al voorbereidende werken aan de verkeerslichten.

De werken verlopen gelijktijdig met de wegenwerken die de gemeente Pelt in de omgeving van Boseind uitvoert om de hinder in tijd te beperken. Meer informatie hierover op gemeentepelt.be.

Opgelet: asfalt- en wegenwerken zijn weersgevoelig. De planning kan steeds wijzigen.

Welke hinder kan u verwachten?

Tijdens de werken gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker.

  • Voetgangers en fietsers (deels met de fiets aan de hand) kunnen de werfzone passeren, maar zullen desgevallend moeten oversteken aan tijdelijke oversteekplaatsen voor en na de werfzone. Zij rijden dan tijdelijk in 2 richtingen aan de zijde waar niet gewerkt wordt.
  • Gemotoriseerd verkeer op de Heerstraat blijft in beide richtingen mogelijk op versmalde rijstroken. Er geldt plaatselijk ook een parkeerverbod in de werfzone. De aantakking met Boseind wordt onderbroken, doorgaand verkeer volgt in beide richtingen een omleiding via de Kievitstraat en Haagdoornstraat. 

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Contactformulier