19 ingrepen voor veiliger fietsen langs Scheldelaan in Antwerpse haven

Regio
Gemeente
Weg
Datum vanaf september 2019 tot najaar 2020

Begin 2019 hebben het Agentschap Wegen en Verkeer, het Havenbedrijf, Voka – Antwerpen-Waasland en bedrijven op de Scheldelaan verschillende overlegmomenten gehad om met gerichte en relatief snel uit te voeren ingrepen het fietsende woon-werkverkeer langs de Scheldelaan (N101) veiliger te maken. Uit dat overleg zijn 19 maatregelen naar voren gekomen. De aanpassingen zullen stelselmatig uitgevoerd worden om klaar te zijn tegen het najaar van 2020. De eerste aanpassingen gebeuren vanaf september 2019. 

19 fietsingrepen langs Scheldelaan

Uit het overleg met het Havenbedrijf, Voka - Antwerpen-Waasland en de bedrijven op de Scheldelaan zijn 19 maatregelen naar voren gekomen, een korte samenvatting:

 • Op bepaalde locaties wordt aan de kant van de Scheldelaan waar de bedrijfsingangen liggen, een veilig dubbelrichtingsfietspad gecreëerd. Op die manier zijn minder fietsoversteken nodig om de Scheldelaan te kruisen. En fietsers hoeven ook niet meer zo vaak om te rijden om veilig op hun bestemming te raken.
 • Verder worden bedrijfstoegangen fietsveiliger gemaakt,
 • Ook worden er veiligere oversteekplaatsen voorzien,
 • Tot slot worden ook enkele kruispunten aangepakt.

De aanpassingen zullen stelselmatig uitgevoerd worden om klaar te zijn tegen het najaar van 2020.

Een volledig overzicht van de geplande maatregelen vindt u hieronder (de nummers corresponderen met de nummers op de onderstaande overzichtskaart).

19 fietsmaatregelen Scheldelaan:

 1. verbindingsfietspad tussen noordelijke oversteek en molen
 2. verwijderen fietsoversteek
 3. verwijderen fietsoversteek
 4. verwijderen fietsoversteek - bypass mee in de lichtenregeling opnemen
 5. aanleg fietspad Tijsmanstunnel West (samen met 1 tot 4)
 6. verwijderen onbeveiligde oversteek - opwaarderen fietspad langs bedrijven-kant
 7. fietsontsluiting Covestro 1
 8. mogelijke fietsontsluiting
 9. fietsontsluiting Covestro 2, bestaand kruispunt markering aanpassen en opwaarderen fietspad langs bedrijven-kant
 10. opwaarderen fietspad
 11. ontsluiting Lanxess, lichtengeregeld kruispunt
 12. ontsluiting Vopak, aanpassen kruispunt samen met maatregel 13
 13. fietspad aanleggen in Boudewijnweg samen met maatregel 12
 14. ontsluiting Total, opwaarderen fietspad langs bedrijven-kant
 15. ontsluiting Total, toevoegen fietsoversteek aan verkeerslichten
 16. ontsluiting Total, bestaand kruispunt markering aanpassen
 17. kruispunt Polderdijkweg, fietsoversteekbaarheid verbeteren, afslagstroken herzien
 18. kruispunt Kastelweg, fietsoversteekbaarheid verbeteren, afslagstroken herzien
 19. ontsluiting Total, bestaand kruispunt markering aanpassen

In het noordelijk deel van de Scheldelaan werden de fietsovergangen al aangepakt in 2018 tijdens de grootschalige werken van Elia.

Eerste aanpassingen vanaf september 2019: nieuw dubbelrichtingsfietspad

De eerste werken vinden plaats in de week van 2 september 2019. De Tijsmanstunnel West, die momenteel nog een tweerichtingsweg (2x1 rijstrook) is, wordt omgevormd tot een weg met eenrichtingsverkeer. De rijstrook die vrijkomt wordt zal dienst doen als dubbelrichtingsfietspad. Het auto- en fietsverkeer zal veilig van elkaar gescheiden worden door betonblokken (New Jerseys). De werken starten op maandag 2 september en zullen klaar zijn op vrijdag 6 september. De hinder voor het verkeer zal zeer beperkt zijn.

Dat betekent dat veel gebruikers van de fietsbus, en in het bijzonder de fietspendelaars richting het bedrijventerrein van Evonik vanaf volgende week langs een breed en comfortabel dubbelrichtingsfietspad het laatste deel van hun woon-werktraject kunnen afleggen.

Eind september aanpassingen op kruispunt

Naast het voorzien van een nieuw fietspad wordt ook het kruispunt van de Scheldelaan met Tijsmanstunnel West en de oprit van de R2 richting Nederland zelf aangepast. Door de nieuwe fietsverbinding zijn de gevaarlijke oversteken langs de Scheldelaan ter hoogte van het complex overbodig en zullen deze verwijderd worden. Fietsverkeer op de Scheldelaan richting het noorden blijft steeds mogelijk via het dubbelrichtingsfietspad langs de kant van de Schelde.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'.

Verder wordt het kruispunt conflictvrij gemaakt. De bypass aan dit kruispunt richting de Tijsmanstunnel wordt opgenomen in de verkeerslichtenregeling door er een verkeerslicht bij te plaatsen. De uitvoering van deze aanpassingen is voorzien voor eind september 2019.