Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik sta in de file door wegenwerken. Kunnen jullie dit niet beter plannen?

Ik sta in de file door wegenwerken. Kunnen jullie dit niet beter plannen?

Een minder vlotte doorstroming is inderdaad vervelend voor alle weggebruikers. Tegelijkertijd is werken aan de weg absoluut noodzakelijk om een veilige en vlotte mobiliteit te realiseren.

Werken zonder hinder is niet mogelijk. Toch proberen wij tijdens wegenwerken de hinder voor weggebruikers, omwonenden en ondernemingen maximaal te beperken. 

  • We plannen wegenwerken zo veel mogelijk in verkeersluwe periodes.
  • We stemmen de verschillende wegenwerken op elkaar af: zowel het gelijktijdig uitvoeren van verschillende werken op dezelfde locatie als het vermijden van wegenwerken op omleidingsroutes.
  • We beperken de hinder in tijd door in te zetten op weekendwerk en nachtwerk.
  • We richten de werf zo in dat de capaciteit van de weg zo hoog mogelijk gehouden wordt.
  • We houden de bereikbaarheid van omwonenden en ondernemingen zo hoog mogelijk.
  • We zetten in op een goede communicatie o.a. via de website, digitale nieuwsbrief, informatieborden bij werven, ...

Opmerking bij werken melden?