Overslaan en naar de inhoud gaan

Wanneer wordt 'vierkant groen' ingevoerd?

Wanneer wordt 'vierkant groen' ingevoerd?

Eén van de mogelijke manieren om de verkeersveiligheid voor voetgangers of fietsers te verhogen, kan er uit bestaan voetgangers of fietsers uit alle richtingen tegelijkertijd groen te geven. Dit wordt vandaag al toegepast op verschillende kruispunten.

Op basis van verschillende proefprojecten en na evaluatie met diverse stakeholders (Centrex, Fietsersbond, Fietsberaad en Vias Institute) hebben we criteria bepaald voor de toepasbaarheid van dit regelprincipe.

Bij een volledige herziening van een lichtenregeling wordt 'vierkant groen' mee in overweging genomen als mogelijk regelprincipe om actieve weggebruikers conflictvrij te regelen volgens de uitgewerkte toepassingscriteria.

Hoe ga ik als actieve weggebruiker om met vierkant groen op een kruispunt?

Dat is eenvoudig. Kruispunten die uitgerust zijn volgens het 'vierkant groen'-principe hebben pijltjes rond het groene verkeerslicht (zie foto). Bij groen licht kunnen fietsers of voetgangers gewoon de weg kruisen. Auto's en vrachtwagens moeten dan even wachten. Op die manier wordt contact met gemotoriseerd verkeer vermeden en kunnen mogelijke dodehoekongevallen voorkomen worden.

Vierkant Groen - Brugge

Het verkeerslicht 'vierkant groen'.