Overslaan en naar de inhoud gaan

De auto’s in mijn straat rijden te snel. Kunnen jullie de snelheidslimiet verlagen?

De auto’s in mijn straat rijden te snel. Kunnen jullie de snelheidslimiet verlagen?

Sinds 2017 gebeurde er een aanpassing van de richtlijnen rond snelheidslimieten. Sindsdien geldt een snelheidslimiet van 70 km per uur op elke weg buiten de bebouwde kom, behalve:

  • op autosnelwegen, waar standaard 120 km per uur geldt;
  • op wegen met 2 x 2 rijstroken die gescheiden zijn door een middenberm, waar standaard 120 km per uur geldt;
  • als er een andere snelheidslimiet met een bord wordt aangegeven.

Door deze algemene richtlijnen zo uniform mogelijk toe te passen, creëren we een veiligere, want meer leesbare weg. 

Voor de invoering van de nieuwe richtlijnen in 2017, gebeurde er een screening van alle wegen. Per weg werd bekeken of er argumenten waren om van de algemene snelheidslimieten af te wijken.

Gezien deze screening recent gebeurde, gaan we niet in op individuele vragen om de snelheid te verlagen. Dit wil niet zeggen dat er geen wijzigingen meer plaatsvinden van de snelheidsregimes.

Dit gebeurt bijvoorbeeld nadat we een weg herinrichten, om de snelheid van de weg beter af te stemmen op de heringerichte weg of wanneer er veel ongevallen plaatsvinden die te maken hebben met snelheidsovertredingen.

Toch kan dit enkel als er:

  • voldoende argumenten zijn om een snelheidsverlaging op die weg te verantwoorden;
  • na overleg met de betrokken stad of gemeente en de politie. 

Dit overleg met de stad of gemeente en politie is essentieel, omdat een snelheidsverlaging enkel kan werken als er voldoende controle plaatsvindt. Deze controle vraagt extra inspanningen van de stad of gemeente en de politie. Dit laatste is voor hen helaas niet altijd eenvoudig te realiseren.