Overslaan en naar de inhoud gaan

Mijn bedrijf of woning grenst aan een gewestweg, wat zijn de regels rond toegang?

Mijn bedrijf of woning grenst aan een gewestweg, wat zijn de regels rond toegang?

Dit recent dienstorder van AWV heeft als doel om de voorwaarden waaraan een toegang tot de gewestweg moet voldoen om een stedenbouwkundige vergunning te kunnen bekomen, zo concreet mogelijk te definiëren.

Voor woningen en gebouwen met beperkte verkeersgenererende activiteiten wordt slechts één toegang toegestaan met een maximale breedte van 4,5 meter. Er dient zoveel mogelijk geclusterd met bestaande toegangen van aangrenzende percelen. Een gemeenschappelijke toegang mag maximaal 7 meter beslaan. Voor een combinatie van functies op één perceel is maximaal één geclusterde toegang van 4,5 meter mogelijk.

Voor bedrijven en gebouwen met sterk verkeersgenererende activiteiten wordt slechts één toegang toegestaan met een breedte van 7 meter. Er kan afgeweken worden indien het te onderbouwen is aan de hand van rijcurvesimulaties. Bij benzinestations zijn een aparte in- en uitrit toegelaten.

Ook voor landbouwbedrijven is slechts één toegang van 7 meter toegelaten en kan er afgeweken worden indien het onderbouwd kan worden met rijcurvesimulaties.

Beperkte verkeersgeneratie Maximaal 1 (liefst clusteren met aangrenzende percelen) Maximaal 4,5 m
Sterke verkeersgeneratie Maximaal 1 (uitz. benzinestation) Maximaal 7 m (uitz. aan de hand van rijcurvesimulaties)
Landbouwbedrijven Maximaal 1 Maximaal 7 m
Verkavelingen Ventweg of 1 toegang per 2 percelen Maximaal 7m

Verkavelingen worden bij voorkeur ontsloten door middel van een ventweg. Bij een beperkt aantal loten, dienen de toegangen zoveel mogelijk geclusterd zijn aan de perceelsgrens.

Indien het perceel grenst aan een weg van lagere categorie, dient de toegang daar te worden voorzien.