Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik wil mijn inrit aanleggen. Waarmee moet ik rekening houden?

Ik wil mijn inrit aanleggen. Waarmee moet ik rekening houden?

Aanleg van toegang en parkeerplaatsen

Insteekparkings’ die rechtstreeks bereikbaar zijn vanaf het domein, leveren gevaarlijke situaties op - vooral voor (brom-)fietsers en voetgangers. Daarom zijn er enkele regels waar het agentschap op toeziet:

●      er kan op ieder perceel maar één reglementaire toegang aangelegd worden

●      tussen de rest van uw perceel en het openbaar domein dient een structurele niet-overrijdbare scheiding aangebracht te worden..

Bredere of meerdere toegangen naar het begrensd stuk grond zijn ook niet goed voor de verkeersveiligheid. Het is veiliger om één duidelijke toegang naar een perceel te hebben waar de inrijsnelheid wordt beperkt. Houd altijd rekening met de bestaande weginfrastructuur.

Aanleg van toegang en parkeerplaatsen

Verharden van het openbaar domein

Voor elke verharding van het openbaar domein is de toestemming van de wegbeheerder nodig. De toelating voor de aanleg van de noodzakelijke toegangsbreedte kan u gemakkelijk navragen.

Houd er wel rekening mee dat:

●       verharden van het openbaar domein over de volledige breedte van het perceel om “langsparkeren” (waarbij voertuigen parallel met de rijbaan parkeren) mogelijk te maken, gevaarlijke verkeerssituaties kan opleveren

●       verharden van het openbaar domein over de volledige breedte daarenboven in strijd is met het Vlaamse waterbeleid, dat ernaar streeft om hemelwater zo min mogelijk naar de riolering af te voeren en bestaande open grachten zo weinig mogelijk te overwelven.

Indien u toch overweegt om de gracht voor uw perceel te overbruggen, neemt u best contact op met het wegendistrict van het Agentschap Wegen en Verkeer dat uw straat beheert en u graag wat meer info geeft.

Mogen we alvast meegeven dat we het gebruik van steenslag ten zeerste afraden? Want dat kan op het wegdek en op het fietspad terechtkomen en een gevaar betekenen voor de weggebruikers (val van fietsers, beschadiging van autoruiten, …)

Oog voor de andere weggebruikers

Leg uw tuin zo aan dat niets uw gezichtsveld belemmert. Enkele tips: Plant bomen steeds op minimum 2 meter van het openbaar domein. Ook de hoogte van muren is beperkt tot 75 cm. Scheer uw haag langs het openbaar domein tijdig.

Ten slotte willen we jullie nog de wettige breedtes en hoogtes voor verschillende privaatgebieden niet onthouden.

Oog voor de andere weggebruikers

Toegang tot private woningen en gebouwen met beperkte verkeer genererende activiteiten

Dit is van toepassing bij onder andere thuispraktijken en dienstverleningsactiviteiten waar men op afspraak werkt. Daar wordt slechts één toegang met een maximale breedte van 4,50 m toegestaan. Indien mogelijk moeten zoveel mogelijk percelen geclusterd worden met bestaande toegangen van aangrenzende percelen. Ter hoogte van de tussenliggende perceelgrens wordt in een gemeenschappelijke toegang maximaal 7,00 m toegestaan. Indien het perceel (of een clustering van kavels) wonen en beperkte verkeer genererende bedrijvigheid combineert, is eveneens slechts één geclusterde toegang van 4,50 m mogelijk.

Toegang tot bedrijven en gebouwen met sterk verkeer genererende activiteiten

Als voorbeeld zien we hier benzinestations, warenhuizen, activiteiten waar mee levering door vrachtwagens of grote bestelwagens gepaard gaan. Er wordt slechts één toegang met een maximale breedte van 7,00 m toegestaan. Dit houdt rekening met de draaibewegingen van zware vrachtwagens.

Toegang tot landbouwgronden

Er wordt slechts één toegang met een maximale breedte van 7m toegestaan (t.b.v. tractoren met oplegger, maaidorsers…).

Toegang tot verkavelingen

één gemeenschappelijke ontsluiting d.m.v. een ventweg is hier enkel toegestaan. Deze ventweg moet vóór verkoop van de percelen door de verkavelaar worden aangelegd. De ontsluiting van deze bedieningsweg moet aan de bepalingen van de antwoorden op deze pagina onderworpen worden. Wanneer het aantal loten beperkt is, moeten de toegangen zoveel mogelijk geclusterd zijn. Twee loten worden ter hoogte van de tussenliggende perceelgrens voorzien van een gemeenschappelijke toegang van max. 7m.

De adviezen die voor u van toepassing zijn, vindt u terug in de stedenbouwkundige vergunning die u van uw lokaal bestuur heeft / zal ontvangen. Daarom raden wij u aan om uw vergunning en ons bijhorend advies aandachtig door te nemen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, neemt u best contact op met uw gemeentebestuur of het lokaal district in uw buurt.