Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik zie veel zwerfvuil langs de weg. Kunnen jullie dit opruimen?

Ik zie veel zwerfvuil langs de weg. Kunnen jullie dit opruimen?

Zwerfvuil is helaas een hardnekkig maatschappelijk probleem. Daarom zetten we in op drie pistes om zwerfvuil te bestrijden.

  • Sensibilisering: We werken mee aan de jaarlijkse campagnes van Mooimakers¬†als langetermijnactieplan om de hoeveelheid zwerfvuil in Vlaanderen drastisch te verminderen.
  • Verbalisering: Een 50-tal van onze ambtenaren zijn gelegitimeerd om een proces-verbaal op te stellen tegen sluikstorters.
  • Opruimen:
    • Grotere en vaste obstakels op fietspaden of gewestwegen verwijderen we meteen om zo de verkeersveiligheid te garanderen.
    • Komt de verkeersveiligheid niet in het gedrang, dan nemen we de locatie mee bij de volgende opruimbeurt.
    • Met regelmatige opruimbeurten en veegbeurten zetten we in op het verminderen van het zwerfvuil langs onze wegen.