Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik heb schade door de slechte staat van de weg of door wegenwerken. Hoe kan ik een schadevergoeding krijgen?

Ik heb schade door de slechte staat van de weg of door wegenwerken. Hoe kan ik een schadevergoeding krijgen?

Om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding, moet u ons als wegbeheerder aansprakelijk stellen. U doet dan ook best beroep op uw verzekeringsagent om uw dossier op te maken. 

Als uw dossier volledig is, stuurt u of uw verzekeringsagent dit door naar het bevoegde district

Het district zal dit dossier vervolledigen en doorsturen naar onze juridische dienst. Die zal uw verzoek tot schadevergoeding onderzoeken en een uitspraak doen in dit dossier.

Wat moet uw aangifte bevatten?

 • De naam en het adres van de schade-eiser
 • De datum waarop de schade veroorzaakt werd
 • Een exacte plaatsbeschrijving
 • Een gedetailleerde omschrijving van de schade
 • Bewijzen om de omstandigheden te staven:
  • Kopie van de aangifte bij de politie
  • Bewijs tussenkomst takeldienst
  • Eventueel foto’s van het beschadigde voertuig en/of van de plaats van het voorval
  • Getuigenverklaring
 • Alle bewijsstukken om de schade te staven:
  • Voertuigschade, bijvoorbeeld merk type en nummerplaat van het voertuig, bestek of factuur van de herstelling, foto’s van de schade,
  • Lichamelijke schade, bijvoorbeeld doktersattesten, facturen van ziekenhuis, overzicht van tussenkomst van de mutualiteit, …
  • Kledijschade, bijvoorbeeld foto’s van de beschadigde kledij en aankoopbewijzen, …
  • Schade aan de woning door werken, bijvoorbeeld voorafgaande plaatsbeschrijving, foto’s van de schade, …

Daarnaast raden wij u aan om, bij schade door de staat van de weg, steeds zo snel mogelijk de politie te contacteren op vaststellingen ter plaatse te komen doen en een proces-verbaal op te stellen. De politie kan dan ook, indien nodig, maatregelen nemen voor het garanderen van de veiligheid van andere weggebruikers en de betrokkenen contacteren.