Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is het effect van bomen, ribbelmarkeringen en temperatuur op geluidsmetingen?

Wat is het effect van bomen, ribbelmarkeringen en temperatuur op geluidsmetingen?

Drie decibel geluidsreductie wordt door het menselijk oor ervaren als een lichte vermindering van het geluidsniveau. Om het geluid van het verkeer met drie tot vijf decibel te verminderen is een dicht bos van minstens 100 meter diep nodig naast de weg, met een dichte begroeiing waardoor men slechts enkele meters ver kan kijken. 

Voertuigen die over ribbelmarkeringen rijden kunnen voor piekgeluiden zorgen. Dit kan storend zijn voor omwonenden. Tegelijkertijd heeft ribbelmarkering langs de weg slechts een verwaarloosbaar effect op het meetresultaat van geluidsmetingen. Het aantal voertuigen dat in die periode over de ribbelmarkering rijdt, is erg beperkt. Daarom heeft het slechts een zeer beperkte invloed op de meetresultaten. 

De temperatuur speelt wel een rol op de meetresultaten. De metingen houden daarmee rekening.  De referentietemperatuur voor geluidsmetingen is 20°C. Per 10°C kouder is er ongeveer een geluidstoename van één decibel.

Meer informatie over geluidshinder leest u hier.