Overslaan en naar de inhoud gaan

Wanneer voeren jullie geluidsmetingen uit?

Wanneer voeren jullie geluidsmetingen uit?

Om relevante metingen te kunnen uitvoeren, moet aan vijf voorwaarden voldaan zijn. Zo zijn de meetresultaten representatief en vergelijkbaar met de resultaten van vorige metingen op dezelfde locatie of op andere locaties in Vlaanderen.

  • We voeren metingen uit overdag op weekdagen buiten de vakantieperiodes, wanneer er een vlotte verkeersdoorstroming is. Tijdens de vakantie kan er een andere verkeersdoorstroming zijn dan op gewone weekdagen.
  • De wind moet van de weg naar de woning waaien. Dan is de eventuele geluidshinder het sterkst en dit levert ook stabiele meetresultaten op.
  • De windsnelheid mag maximum 5 m/s zijn om turbulentie in de meetapparatuur te vermijden.
  • De temperatuur moet tussen de 0°C en 30°C liggen.
  • Het mag ook niet regenen of sneeuwen, omdat het wegdek droog moet zijn bij de metingen.

Meer informatie over geluidsmetingen leest u hier.