Overslaan en naar de inhoud gaan

Vademecum Natuurtechniek

Wegenwerken vragen steeds meer aandacht voor de natuurlijke omgeving. Denk aan thema’s zoals de integratie in het landschap, klimaat, ontharding, infiltratie, ontsnippering, bermbeheer en meer.  Dikwijls ontbreekt daarbij nuttige technische informatie over de concrete maatregelen.  In het ‘Vademecum Weginfrastructuur: deel Natuurtechniek’ willen we die informatie aanbieden in de vorm van een praktische handleiding.

Het vademecum is een leidraad door het proces van infrastructuurprojecten. Wanneer kan u welke informatie raadplegen voor de integratie van natuurmaatregelen in mijn  project? Aan de hand van fiches kan u snel informatie over specifieke thema’s terugvinden. Voorbeelden illustreren waarop u moet letten, zowel goede voorbeelden als wat er mis kan gaan. Dit is een eerste versie van een levend document dat we regelmatig aanpassen aan voortschrijdend inzicht.    

Het vademecum richt zich vooral naar planners en ontwerpers van weginfrastructuur zowel bij de Vlaamse Overheid als bij andere infrastructuurbeheerders (zoals steden en gemeenten) en studiebureaus.  

Sfeerbeeld Natuurtechniek