Overslaan en naar de inhoud gaan

Verbetering doorstroming en fietsveiligheid Weg naar Meeuwen aan Industriezone Opglabbeek

Verbetering doorstroming en fietsveiligheid Weg naar Meeuwen aan Industriezone Opglabbeek

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Limburg

Plaats

Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt op termijn verder werk van een vlottere doorstroming en het verbeteren van de veiligheid voor alle weggebruikers op de Weg naar Meeuwen (N76) ter hoogte van Opglabbeek. Dit tussen de kruispunten met de Weg naar Zwartberg en de Bedrijfsstraat, aan het einde van de industriezone richting Meeuwen.

WAT EN WAAROM?

Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen

De N76 is op dit moment al een zeer drukke gewestweg. Ter hoogte van Opglabbeek gaat de weg over van 2x2 rijvakken naar een 2x1-weg. Eind 2019 werden er op het kruispunt met de Weg naar Zwartberg nieuwe slimme verkeerslichten in gebruik genomen, waar de vroegere rotonde de verkeersdruk niet meer aan kon. Bovendien heeft de gemeente Oudsbergen plannen voor de verdere ontwikkeling van Industriezone Opglabbeek. 

In de toekomst groeit dus de nood naar een duurzame doorstroming. Ook het aangroeiende functionele en toeristische fietsverkeer in deze zone verdient de nodige aandacht, onder meer op vlak van veilige oversteekbewegingen. Daarvoor wordt het nodige studiewerk verricht. 

Daarnaast heeft de Vervoerregio Limburg ook plannen voor een Hoppinpunt in deze zone, als knooppunt van vervoersmodi. Ook een ecologische ontsnipperingsmaatregel wordt door De Werkvennootschap nv aangelegd op de grens met Genk. 

 

Startnota: de principes bepaald

In een startnota werden de grote principes vastgelegd voor een eventuele toekomstige herinrichting van de zone tussen het kruispunt Weg naar Zwartberg en het kruispunt met de Bedrijfsstraat, waar zich op dit moment een rotonde bevindt. 

 • 2x2 rijvakken doortrekken vanaf kruispunt Weg naar Zwartberg, richting Meeuwen tot net voorbij het kruispunt met de Bedrijfsstraat.
  Dit komt de algemene doorstroming ten goede.
   
 • Het kruispunt met de Bedrijfsstraat krijgt slimme verkeerslichten, voor een efficiënte en dynamische verkeersregeling. De rotonde verdwijnt daar. 
  Hierdoor kunnen oversteekbewegingen over de Bedrijfsstraat voor fietsers ook conflictvrij worden geregeld.
   
 • Het kruispunt ‘Didden’ (Weg naar Zwartberg) krijgt bijkomend een noord-zuid bypass, waardoor gemotoriseerd verkeer vanuit Meeuwen richting Genk niet meer binnen de lichtenregeling rijdt. 
  Hierdoor kan ook de cyclustijd voor de linksaf beweging vanuit Opglabbeek richting Genk worden verlengd.
   
 • De zijstraat Weg naar Houthalen wordt afgebouwd voor gemotoriseerd verkeer ten voordele van het fietsverkeer. 
  Het voorzien van een veilige fiets- en voetgangersoversteek over de N76 is essentieel, en wordt zowel gelijkvloers als ongelijkvloers verder onderzocht. De uitbouw van een Hoppinpunt op deze locatie wordt eveneens in overweging genomen.
   
 • Het dubbelrichtingsfietspad komende van Meeuwen zal aan de oostzijde doorgetrokken worden richting Genk.

De huidige voorgestelde ingrepen houden rekening met de reeds geplande en gekende groei van bedrijfsactiviteiten op het industrieterrein.

 
WAAR STAAN WE NU?

Startnota goedgekeurd

Eind 2022 werd door de projectpartners een startnota goedgekeurd met de grote principes van de toekomstige maatregelen. Vervolgens zal nu de projectnota worden opgemaakt, met concretere voorstellen voor uitvoering.

De verdere concretisering van dit project is mede afhankelijk van de financiering en de te doorlopen procedures.