Vernieuwing omgeving Kloosterstraat (N114) in Ekeren

Naar aanleiding van het project Oude Landen van spoorwegbeheerder Infrabel zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de aansluiting van de Kloosterstraat (N114) op de A12 in Ekeren herdenken en de fietsverbinding met de haven versterken. Dat gebeurt in samenwerking met de stad Antwerpen en de provincie Antwerpen. De ingreep zal niet alleen de mobiliteit maar ook de leefkwaliteit ten goede komen. Naast de nieuwe aansluiting zal er immers ook nieuwe open ruimte vrij komen.

Wat zijn de plannen?

AWV wil de Kloosterstraat vóór het kruisen van de spoorweg afleiden naar de afrit van de A12. De Kloosterstraat zou dan direct aansluiten op de afrit met een lichtengeregeld T-kruispunt.

Naast de nieuwe weg moet er ook een nieuw vrijliggend fietspad komen dat naast de huidige afrit wordt geleid en een verbinding maakt met Hoevenen.

De fietspaden zullen aansluiten op de bestaande fiets-o-strade F12, die een verbinding maakt met het havengebied via een nieuw te bouwen brug boven de snelweg.

Het huidige deel van de Kloosterstraat tussen de brughelling van de spoorwegbrug aan de kant van Ekeren en de aansluiting met Leugenberg zou verdwijnen. De nu nog ingebuisde waterloop Het Schijn zou terug bovengronds gehaald worden.

Overzicht van de nieuwe aansluiting Kloosterstraat met op- en afrit A12 (simulatie).

Winst voor mobiliteit en leefbaarheid

De buurt

Door de Kloosterstraat veel sneller te laten aansluiten op de afrit van de A12 en de rest van het traject op te breken, maken we heel wat ruimte vrij. Deze ruimte kan nu anders ingevuld worden naargelang de noden van de omgeving, bijvoorbeeld met groen. Bovendien willen we met dit project ook de ingebuisde waterloop het Schijn herwaarderen en terug bovengronds brengen.

Fietsers

Fietsers krijgen een vlotte fietsverbinding. Die ontwijkt de barrières van de A12 en de afrit en maakt het havengebied met de fiets zo weer een stuk vlotter toegankelijk. Alle fietspaden zijn volledig afgescheiden en voldoende breed zodat de fietstocht van en naar het werk een comfortabele en snelle rit wordt.

Gemotoriseerd verkeer

Gemotoriseerd verkeer kan via het nieuwe kruispunt vlot aansluiten op de op- en afrit van de A12. Het verkeer dat van de A12 komt zal niet meer te maken hebben met twee kruispunten die elkaar snel opvolgen maar vlotter en veiliger kunnen doorstromen.

Simulatie: zo kan de nieuwe fietsbrug eruit zien.

Timing en procedures

Dit project zit nog in een embryonale fase. Er worden nu concepten uitgedacht die worden bestudeerd in een ‘startnota’. Op basis daarvan wordt een definitieve keuze gemaakt voor een bepaalde inrichting die wordt uitgewerkt in een ‘projectnota’. Met de goedgekeurde projectnota wordt een technisch plan opgemaakt en een omgevingsvergunning aangevraagd. Daarna kunnen de werken van start gaan.

Timing (onder voorbehoud van wijzigingen):

  • 2019: start opmaak startnota
  • 2020: finaliseren startnota en start opmaak projectnota
  • 2021: finaliseren projectnota en omgevingsvergunning
  • Vanaf 2022: aanleg nieuwe weg

Blijf op de hoogte

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden. Telkens als er nieuws te melden valt ontvangen geabonneerden een mailtje. Geïnteresseerd? Klik op deze link en schrijf u in op de nieuwsbrief.