Streefbeeldstudie N8 in Wevelgem en Kortrijk-Bissegem

De N8 is een belangrijke verbindingsweg tussen Kortrijk, Bissegem, Wevelgem en Menen.
De huidige N8 wordt gekenmerkt door heel wat knelpunten voor het plaatselijk en doorgaand verkeer in Kortrijk en Wevelgem:

  • Een slechte doorstroming van het auto- en busverkeer tussen Kortrijk en Wevelgem
  • Een moeilijke bereikbaarheid van handelszaken en bedrijven door files op piekmomenten
  • Een moeilijke ontsluiting van het bedrijventerrein Wevelgem-Zuid
  • Een onaangename leefomgeving in dorpskern Bissegem en langs de N8 wegens druk verkeer en files

In 2011 gaf Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de opdracht aan het studiebureau Vectris om een mobiliteits- en verkeersstudie uit te voeren met als doelstelling deze knelpunten weg te werken.
De studie omvat de N8 vanaf het kruispunt met de Gullegemsesteenweg (Bissegem) tot en met de kruispunten van het complex met de E403 in Wevelgem.

De inhoud en resultaten van die studie zoals gepresenteerd op de infotentoonstelling (24 juni 2015) vind je hier.

Op basis van de visie die uit de streefbeeldstudie naar voren kwam wordt verder gewerkt aan de concrete heinrichting van de N8.

De ontwerpstudie voor de herinrichting van de N8 tussen het rondpunt aan de afrit van de A17 (kant Wevelgem) en de R8 is momenteel lopende. Kortrijk en Wevelgem zullen ook een rioleringsstudie hiervoor opstarten.