10 nachten hinder op Antwerpse ring (R1) door vernieuwing voegen - wijziging planning

De planning voor de nachtwerken aan de voegen van de Antwerpse ring (R1) is gewijzigd: de startdatum van de werken op de kant richting Nederland schuift een week op. De werken starten nu op zondag 9 september i.p.v. zondag 2 september. Hieronder vindt u het volledige, aangepaste persbericht.

In september voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gedurende een tiental nachten werken uit aan de voegen van de Antwerpse ring (R1). Vorig najaar werden de voegen richting Gent al aangepakt, maar door de weersomstandigheden kon dit toen niet afgewerkt worden. De vernieuwing van de voegen wordt nu verder afgewerkt. Daarnaast zullen er ook herstellingen gebeuren aan de voegen op de kant richting Nederland. De werken worden ‘s nachts uitgevoerd om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de nachtelijke werken beschikt het verkeer op de ring altijd over minstens één rijstrook.
 

Vernieuwing en herstelling langsvoegen

De rijstroken van de Antwerpse ring (R1) bestaan uit doorgaand gewapend beton. Tussen de verschillende stroken van elke rijstrook zit een langsvoeg die het krimpen en uitzetten van het beton opvangt. Vorig najaar werd gestart met de vernieuwing van de voegen richting Gent. Dat wordt nu afgewerkt. De werken situeren zich respectievelijk ter hoogte van Borgerhout en ter hoogte van Berchem. Richting Nederland zijn er op enkele plaatsen lokale herstellingen nodig aan de voegen. De herstellingen situeren zich voornamelijk op de rechterrijstrook op het stuk ring tussen de Silvertoptorens en Deurne.
 

Altijd minstens één rijstrook beschikbaar

De werken op de kant richting Nederland beginnen vanaf zondagnacht 9 september en zullen vermoedelijk vijf nachten duren. De werken op de kant richting Gent beginnen vanaf maandagnacht 17 september en zullen eveneens vijf nachten duren. Om de hinder voor het verkeer te beperken, wordt er enkel ’s nachts gewerkt tussen 21u en 5u. De werken gebeuren met een mobiele werf. Ter hoogte van de werken worden er een of meerdere rijstroken ingenomen. Het verkeer beschikt wel altijd over minstens één rijstrook om de werfzone te kunnen passeren. Wanneer er op de kant richting Gent gewerkt wordt ter hoogte van Borgerhout, zijn de op- en afrit Borgerhout (nr. 3) afgesloten. Het verkeer komende van de E313 wordt dan tijdelijk op één rijstrook gezet.
 

Werken erg weersafhankelijk

De werken zijn zeer sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Als het weer niet meezit (regen en/of koude), kunnen de werken niet doorgaan en verschuift de planning.

Omdat de werken zo weersgevoelig zijn, zal pas de dag zelf beslist worden of de werken ’s avonds kunnen worden aangevat. Om weggebruikers een betrouwbare hinderinschatting te kunnen meegeven, zal dagelijks (rond 14u) een bericht verschijnen op de websites van het Vlaams Verkeerscentrum en het Agentschap Wegen en Verkeer. Hierin zal de verkeerssituatie voor de komende nacht meegegeven worden.