Vanaf vrijdag 1 maand werken aan E19 tussen Sint-Job en Brecht - Wijziging in fasering

Vanaf vrijdag 5 augustus 2016 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken aan de E19 tussen Sint-Job-in-‘t-Goor en Brecht in de richting van Nederland.  Het wegdek en de vangrails worden over een afstand van 8 km grondig vernieuwd. De Vlaamse overheid investeert hier 3,2 miljoen euro om het rijcomfort en de veiligheid van de weggebruikers te verbeteren.
Om de hinder voor de weggebruikers te beperken wordt er dag en nacht en in de weekends gewerkt. Doordat de aannemer niet tijdig over het juiste materieel kan beschikken wordt de fasering van de werken wel aangepast. Dit houdt in dat er de eerste week van de werken enkel aan de vangrails gewerkt wordt en er dus minder hinder zal zijn dan voorzien. De grootste hinder start vanaf donderdagavond 11 augustus. Vanaf dan rijdt het verkeer overdag over twee versmalde rijstroken in elke richting. 's Nachts en in het weekend moet het verkeer richting Nederland over één rijstrook. Het verkeer richting Antwerpen zal in de nachten van 11 op 12 en 12 op 13 augustus ook over één rijstrook moeten rijden. Tegen 1 september moeten de werken afgerond zijn.

Grondige vernieuwing van het wegdek

Het wegdek van de E19 tussen de op- en afritten van Sint-Job-in-‘t-Goor en Brecht is dringend aan vervanging toe. AWV begint daarom op 5 augustus met de vernieuwing van alle rijstroken in de richting van Nederland, inclusief de pechstrook. Over de hele lengte van de werfzone wordt de toplaag asfalt opgebroken en heraangelegd. Op sommige plaatsen worden ook de onderlagen aangepakt. De metalen vangrails ruimen plaats voor betonnen veiligheidsconstructies en er komen overal nieuwe wegmarkeringen.

Nieuwe fasering: eerste week enkel nacht- en weekendwerk

Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken worden de werken in de vakantieperiode uitgevoerd en wordt er 's nachts en in de weekends doorgewerkt.

Omdat de aannemer niet tijdig over voldoende betonnen rijbaanafscheidingen (jerseys) kan beschikken, kan het verkeer richting Nederland tijdens de eerste week van de werken niet op de rijweg richting Antwerpen geplaatst worden. Daarom zullen de werken tijdens de eerste week zich beperken tot het vernieuwen van de vangrails richting Nederland. Deze werken zullen enkel 's nachts en in het weekend uitgevoerd worden. De timing van de werken zal door de nieuwe fasering niet in het gedrang komen.

Voor het verkeer betekent dit dat automobilisten richting Antwerpen tot donderdagavond 11 augustus nog geen hinder ondervinden. Het verkeer richting Nederland wordt vanaf vrijdagavond 5 augustus 21u tot maandagochtend 8 augustus op één rijstrook geplaatst. Tijdens de week blijven overdag wel 2 rijstroken open, maar 's nachts kan het verkeer richting Nederland weer enkel over de pechstrook

Vanaf 11 augustus ook hinder richting Antwerpen

Vanaf donderdagavond 11 augustus start de aannemer met het plaatsen van de betonnen jerseys. Verkeer richting Antwerpen zal daardoor in de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdag op zaterdag slechts over 1 rijstrook kunnen rijden ter hoogte van de werf.

Tijdens de week overdag zal verkeer in beide richtingen steeds over twee rijstroken kunnenrijden, hetzij via de pechstrook en/of via een doorsteek naar een rijstrook van de tegenovergestelde rijrichting. In de richting van Antwerpen worden de rijstroken dus ook tijdelijk versmald en over de pechstrook geleid.

’s Nachts en in de weekends blijft er een beperkte doorgang voor het verkeer dat richting Nederland rijdt. Dan is er slechts één rijstrook beschikbaar in die richting. Richting Antwerpen blijven dan steeds twee rijstroken beschikbaar.

Er wordt zeker tijdens de weekends ernstige verkeershinder verwacht. AWV roept bestuurders op de actuele verkeersinformatie te raadplegen alvorens op weg te gaan en indien mogelijk alternatieve reiswegen te kiezen. Verkeer over langere afstand (Antwerpen-Breda) kan bijvoorbeeld als alternatieve route voor de E19 via Bergen op Zoom en Roosendaal rijden (A12/A4/A58).

Bereikbaarheid op- en afritten en snelwegparking

De op- en afritten van de complexen Sint-Job-in-‘t-Goor (4) en Brecht (3) worden tijdens de werken tijdelijk en gedeeltelijk afgesloten.

  • Oprit 3 Brecht zal steeds bereikbaar zijn tijdens de werken. 
  • Afrit 3 Brecht: zal open zijn tot en met 12 augustus. Daarna is deze enkel open overdag op weekdagen. Tijdens het weekend en 's nachts wordt ze afgesloten voor werken.
  • Oprit 4 Sint-Job zal van 8 tot 15 augustus vervangen worden en is dan niet bereikbaar. Daarna zal de oprit tijdens de week overdag steeds bereikbaar zijn, maar 's nachts en tijdens het weekend niet.
  • Afrit 4 Sint-Job zal steeds bereikbaar zijn tijdens de werken

Veilig door de werken

Tijdens de werken geldt er ter hoogte van de werfzone een snelheidslimiet van 70 km/uur. De snelheidsbeperking is noodzakelijk om de veiligheid van de weggebruikers en de wegarbeiders niet in het gedrang te brengen. De politie zal gerichte snelheidscontroles uitvoeren om hierop toe te zien.