Overslaan en naar de inhoud gaan

Werken op de Brakelsesteenweg Ninove starten op 11 oktober

Werken op de Brakelsesteenweg Ninove starten op 11 oktober

Op maandag 11 oktober start de heraanleg van de Brakelsesteenweg (N8) in Ninove. De hele strook tussen de Aardeweg en de Tabakslaan wordt in een nieuw kleedje gestoken. De nieuwe Brakelsesteenweg zal veiliger en comfortabeler zijn voor auto’s en fietsers en bovendien voorzien zijn op de komst van het nieuwe winkelcentrum. Alvorens het zover is moeten we echter eerst door een moeilijke periode van werken en hinder. Er worden echter maatregelen genomen om die hinder te beperken en de bereikbaarheid te garanderen. Zo wordt een tijdelijke werfweg aangelegd om bewoners en handelaars bereikbaar te houden en worden flankerende maatregelen voorzien om de overlast op omleidingsroutes te beperken. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil de klus in 9 maanden klaren en in de zomer van 2022 de nieuwe weg openen. 

Werken in 3 fases
Om de hinder voor het verkeer te beperken pakken we die werken aan in 3 fases. Om de strakke timing te halen zullen fase 1 en 2 wel gelijktijdig starten. Tijdens de periode dat de werken gelijk lopen zal er in fase 2 enkel in de bermen en het fietspad gewerkt worden. De rijweg blijft daar vrij. 

  • fase 1: 11 oktober - half november: aanleg riolering van Aardeweg tot zone nieuw winkelcentrum
  • fase 2: 11 oktober - januari 2022: aanleg riolering van zone nieuw winkelcentrum tot Feestzalen De Vos
  • fase 3: januari 2022 - zomer 2022: aanleg nieuwe weg van Aardeweg tot Tabakslaan

Hinder tijdens van de werken

Voetgangers kunnen langs de werf passeren.

Fietsers volgen in beide richtingen een omleiding via de Muylemstraat, Kerkhofstraat en Bovenhoekstraat. Ter hoogte van Den Dollar wordt het fietspad tijdelijk een enkelrichtingsfietspad in tegenwijzerzin. Zo zorgen we ervoor dat fietsers goed zichtbaar zijn voor automobilisten die de Outerstraat uitrijden.

Plaatselijk verkeer van minder dan 3,5 ton richting Ninove volgt een omleiding via de JB van Langenhaeckestraat, Paardeveldstraat, Eichemstraat, Preekherenstraat, Perrestraat en Aardeweg. Om de hinder in de dorpskernen van Appelterre en Eichem te beperken worden enkele straten enkelrichting (ook voor fietsers). 

Plaatselijk verkeer van minder dan 3,5 ton richting Brakel of Geraardsbergen volgt een omleiding via de Bovenhoekstraat, Smid Lambrechtstraat, Nederhasseltstraat en Wildendries. Om de hinder in de dorpskern van Outer te beperken worden enkele straten enkelrichting. 

Handelszaken blijven tot de afloop van de eerste fase (half november) bereikbaar via de Brakelsesteenweg uit de richting van Brakel. Vanaf half november zijn zij bereikbaar via de tijdelijke werfweg die dan hiervoor zal aangelegd zijn.

Tijdens de werken zal er voorzien worden in tijdelijke toegangen tot de opritten van woningen en handelszaken in de werfzone. 

Bijkomend voeren de nutsmaatschappijen bij de start van de werken ook in de zone van Feestzalen De Vos tot de Muylemstraat nog een aantal werken uit. Deze zullen ongeveer 1 maand duren. 

Doorgaand verkeer en verkeer van meer dan 3,5 ton volgen een omleiding via de N460, de N45 en de N28. 

Gedurende de hele werken blijven deze omleidingen van toepassing.

Bijkomende maatregelen
Om het verkeer vlot en veilig te laten verlopen nemen we heel wat bijkomende maatregelen. Zo voeren we eenrichtingsverkeer in op heel wat lokale wegen en dit voor zowel fietsers als gemotoriseerd verkeer:

  • Berrebroeckstraat
  • Cauterdreef
  • Eichemstraat (van Cauterdreef tot Preekherenstraat)
  • Preekherenstraat
  • Perrestraat (van Preekherenstraat tot Aardeweg) 
  • Paardeveldstraat (van J.B. van Langenhaeckestraat tot Kapittelstraat - blijf dubbelrichting voor fietsers)
  • Outerstraat (blijft dubbelrichting voor fietsers)

Ook de Kapittelstraat en de Muylemstraat (tussen de Kerkhofstraat en de Zevenkotenstraat) worden enkelrichting. 

In de Aardeweg komt ter hoogte van de wegversmallingen een voorrangsregeling. In de Nederhasseltstraat blijven de  asverschuivingen behouden. In de Eichemstraat verwijderen we alle wegversmallingen. 

De Muylemstraat is vanaf de Brakelsesteenweg verboden voor alle verkeer. Enkel plaatselijk verkeer en fietsers kunnen deze straat inrijden. 

Op de omleidingsroutes geldt een tonnagebeperking van -3,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer.

Het eindresultaat
Het resultaat van deze werken moet een Brakelsesteenweg zijn die voldoet aan de moderne vereisten wat betreft veiligheid en rijcomfort en voorzien op de verkeersstromen die er ten gevolge van het winkelcentrum zullen zijn. 
Tussen de Aardeweg en Feestzalen De Vos komen er dus veiligere fietspaden, vrijliggend of verhoogd aanliggend, er komt een verhoogde middenberm om onveilige afslagbewegingen onmogelijk te maken, keerpunten voor een vlotte verkeersafwikkeling, een nieuw comfortabel wegdek in asfalt en een volledig nieuwe gescheiden riolering.  
 
Alle info over deze werken op www.wegenenverkeer.be/ninove

WERKEN OP DE BRAKELSESTEENWEG NINOVE STARTEN OP 11 OKTOBER
WERKEN OP DE BRAKELSESTEENWEG NINOVE STARTEN OP 11 OKTOBER