Overslaan en naar de inhoud gaan

Werken afgerond voor verkeersveiligere Aalbeeksesteenweg (N43) in Kortrijk

Werken afgerond voor verkeersveiligere Aalbeeksesteenweg (N43) in Kortrijk

Op maandag 16 mei startte het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van de Aalbeeksesteenweg (N43) tussen het kruispunt met de Condédreef en de Panoramarotonde. Vandaag zijn de werken afgerond en wordt de weg weer opengesteld voor verkeer. Met enkele ingrepen werd de verkeersveiligheid gevoelig verbeterd, in het bijzonder voor de fietsers.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters: “Met deze ingrepen hebben we op de Aalbeeksesteenweg niet alleen een gevaarlijk kruispunt weggewerkt maar ook  meer ruimte gecreëerd voor fietsers. Daarvoor investeerden we 175.000 euro (incl. BTW) uit het Vlaams relanceplan om fietsen veiliger en comfortabeler te maken in Kortrijk en het resultaat mag er zijn”.

  
Ingrepen voor meer verkeersveiligheid

Met een aantal ingrepen werd de veiligheid op de Aalbeeksesteenweg verhoogd, in het bijzonder voor fietsers:

  • Het kruispunt met de Monseigneur de Haernelaan stond gekend als een gevaarlijk kruispunt. Om de verkeersveiligheid te verhogen werd het kruispunt overzichtelijker aangelegd en veiliger ingericht. Aan het kruispunt is er nu meer ruimte tussen fietsers en auto’s. De voetpaden langs de Aalbeeksesteenweg werden ook doorgetrokken over de Monseigneur de Haernelaan.
  • De Aalbeeksesteenweg kreeg bredere fietspaden (met een breedte van 1,75m) voor meer comfort en veiligheid. 
  • Om ruimte vrij te maken voor de fietspaden, moesten er enkele parkeerstroken verdwijnen. Er is nu een parkeerstrook aan één zijde van de weg. Tussen de rotonde Panorama en de Monseigneur de Haernelaan ligt de parkeerstrook aan de pare kant. Tussen de Monseigneur de Haernelaan en de verkeerslichten ligt de parkeerstrook aan de onpare kant. 
  • De bushaltes ‘Kortrijk Aalbeeksesteenweg’ werden allebei vernieuwd. De haltes kwamen ook allebei aan het kruispunt met de Monseigneur de Haernelaan te liggen. Zo kan er niet geparkeerd worden aan het kruispunt, waardoor de zichtbaarheid en veiligheid verbetert.
  • Op vraag van de stad Kortrijk werd de westelijke tak van de Monseigneur de Haernelaan omgevormd naar enkelrichting. Verkeer in de richting van de Minister van de Peerenboomlaan is nog mogelijk maar richting de Aalbeeksesteenweg zijn nu enkel lichte tweewielers toegelaten.

De einddatum was eerst voorzien tegen midden juni maar ondermeer omwille van laattijdige leveringen van materialen en grondstoffen liepen de werken enkele weken vertraging op. 
Tijdens de werken bleef zoveel mogelijk de toegang behouden voor lokaal verkeer.  Doorgaand verkeer moest een omleiding volgen via de Minister Vanden Peereboomlaan en de Burgemeester Felix de Bethunelaan. Enkel tijdens de asfalteringswerken (van 4 juli t.e.m. 8 juli) was er tijdelijk geen doorgang mogelijk. 

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Axel Weydts: “De Aalbeeksesteenweg was al langer een doorn in ons oog. De fietspaden waren er veel te smal en het kruispunt met de Mgr de Haernelaan was echt onveilig. We zijn dan ook zeer blij dat het Vlaams Gewest bereid was het kruispunt aan te pakken en de straat een nieuw profiel te geven met bredere fietspaden.”