Overslaan en naar de inhoud gaan

Werken aan kruispunt Sint-Truidersteenweg (N79) x Oude Katzij in Tongeren

Werken aan kruispunt Sint-Truidersteenweg (N79) x Oude Katzij in Tongeren

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt vanaf maandag 8 mei 2023 aan het kruispunt Sint-Truidersteenweg x Oude Katzij in Tongeren. De voet- en fietsinfrastructuur wordt er aangepast om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van actieve weggebruikers te verhogen. Zo wordt weer een schoolroute veiliger. De werken starten maandag 8 mei 2023 en zullen een 2-tal weken duren met beurtelings verkeer in de werfzone.

Toegankelijker kruispunt op schoolroute PIBO

AWV werkt aan de verhoogde borduren van de bushaltes ‘Tongeren inrit PIBO’ en de voetgangersoversteek op de Sint-Truidersteenweg. Die worden afgevlakt en er komen geleidingstegels om de toegankelijkheid voor alle weggebruikers te verbeteren. 

De fietskruising aan de Oude Katzij wordt minder haaks op de steenweg ingericht om fietsverkeer vlotter en comfortabeler te laten verlopen. Tenslotte wordt het fietspad op de Oude Katzij plaatselijk vernieuwd.

De oversteekplaats werd reeds voorzien van punctuele LED-verlichting om de zichtbaarheid van overstekende weggebruikers te verhogen.

De werken starten maandag 8 mei 2023 en zullen een 2-tal weken duren.

Minderhinder-maatregelen: beurtelings verkeer, tijdelijke verkeerslichten

Tijdens de werkzaamheden gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker. 

Voetgangers en fietsers worden rond de werfzone geleid. Gemotoriseerd verkeer op de Sint-Truidersteenweg blijft beurtelings mogelijk aan 50 km per uur. Er worden tijdelijke verkeerslichten op de steenweg en Oude Katzij geïnstalleerd.

Weersgevoelig
Opgelet: asfalt- en wegenwerken zijn afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. De planning kan steeds wijzigen.