Overslaan en naar de inhoud gaan

Wegen Verkeer analyseert grijze punten met hulp van AI

Wegen Verkeer analyseert grijze punten met hulp van AI

Nieuwe technologie helpt Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om de kans op verkeersongevallen beter en sneller in te schatten. Met de analyse van beelden van het verkeer wordt het makkelijker om de precieze oorzaak van de verkeersonveiligheid te bepalen.

Vijf weken lang filmen drie camera’s op een verlichtingsmast de verkeersbewegingen aan de op- en afritten van de Leuvense ring (R23) met de Brusselsesteenweg (N2). Met de hulp van AI-beeldherkenningssoftware worden bijna-ongevallen tussen auto’s onderling en tussen auto’s en fietsers in kaart gebracht. Het project kadert binnen het project MIA, Mobiliteit Innovatief Aanpakken.

Op zoek naar de oorzaak van bijna-ongevallen

Aan de hand van ongevalsdata bepaalt AWV waar gewerkt moet worden om de verkeersveiligheid te verhogen. “Maar we monitoren het wegennet ook pro-actief en brengen zogenaamde ‘grijze punten’ in kaart,” verduidelijkt de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken. "Grijze punten zijn plekken waar ernstige incidenten voorlopig uitbleven, maar waar de kans op een ongeval reëel is. Zo komen gevaarlijke verkeerssituaties op onze radar nog voor een ongeval gebeurt.” De locatie op de R23 is zo’n grijs punt. Fietsers maakten er de afgelopen jaren geregeld melding van onveilige situaties.

Strikte opvolging van privacywetgeving

Met de analyse van de beelden wil AWV op zoek gaan naar de oorzaak van de verkeersonveiligheid. Dat kan de inrichting van het kruispunt zijn, maar ook de gereden snelheid of foute manoeuvres van weggebruikers. De resultaten van het onderzoek worden deze zomer verwacht.

De analyses geven verkeersexperten een schat aan informatie om objectiever en sneller een oplossing uit te werken. De verwerking van de beelden gebeurt strikt volgens de privacywetgeving en de opnames worden na afloop van het project vernietigd.

Camera’s versus drones

De locatie in Leuven is de eerste locatie waar met vaste camera’s naar de oorzaak van bijna-ongevallen wordt gezocht.

Eerder werden ook beelden gemaakt van kruispunten in Deurne (N12 X F. Craeybeckxlaan) en Sint-Niklaas (R42 X Raapstraat), waar de verkeerslichtenregeling geanalyseerd wordt met het oog op het weghalen van conflicten. Ook werden eerder dronebeelden met AI-software geanalyseerd van kruispunten en verkeerscomplexen in Hasselt (R71 x N74), Deurne (N116 x Ruggeveldlaan), Kortrijk (Ei van Kortrijk), Waregem (De Vlecht) en Leuven (Tiensepoort). Drones hebben echter een beperkte opnametijd, wat hen minder geschikt maakt om bijna-ongevallen in beeld te brengen.