Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorbereidende werken voor aanleg rotonde op Liersebaan (N14) in Massenhoven van start

Voorbereidende werken voor aanleg rotonde op Liersebaan (N14) in Massenhoven van start

Vanaf maandag 19 februari starten de voorbereidende werken voor de heraanleg van het kruispunt van de Liersebaan (N14) met de Vaartstraat in Massenhoven. Het kruispunt aan de brug over het Albertkanaal wordt omgevormd tot een rotonde. Deze werken kaderen binnen de volledige herinrichting van de N14 in Zandhoven en Ranst. Van 2018 tot 2021 werd het stuk tussen de Vaartstraat en de Kanaalstraat - met de verhoging van de brug over het Albertkanaal - vernieuwd. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt voor de aanleg van de rotonde samen met gemeente Zandhoven, De Vlaamse Waterweg nv en Pidpa.

De N14 in Massenhoven steekt al enkele jaren in een nieuw jasje tussen de Vaartstraat en de Kanaalstraat (fase 3A). In de periode 2018-2021 werd de rijweg volledig vernieuwd met een gescheiden dubbelrichtingsfietspad, werd een ruime carpoolparking met fietstunnels aangelegd en bouwde De Vlaamse Waterweg nv een nieuwe brug over het Albertkanaal. Enkel de vernieuwing van het kruispunt ter hoogte van de Vaartstraat kon toen nog niet gerealiseerd worden vanwege de noodzakelijke grondverwervingen die meer tijd in beslag namen. Intussen is dit afgerond en kan AWV in samenwerking met haar partners het laatste onderdeel van fase 3A aanvatten.  

Kruispunt Vaartstraat wordt rotonde

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Voor een vlottere verkeersdoorstroming en een betere ontsluiting van de bedrijven gelegen langs de Vaartstraat, wordt het kruispunt van de Liersebaan met de Vaartstraat omgevormd tot een rotonde met twee rijstroken. De Vaartstraat zal in de nieuwe situatie rechtstreeks aansluiten op deze rotonde. De huidige aantakking van de Vaartstraat op de Liersebaan verdwijnt en de aannemer legt een nieuw stuk Vaartstraat aan. Deze ‘Nieuwe Vaartstraat’ krijgt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad dat meedraait langs de rotonde richting Zandhoven.”

De Kerkstraat behoudt na de bouw een aansluiting op de nieuwe rotonde. Voor verkeer van en naar de Kerkstraat geldt dan het principe van rechts-in en rechts-uit. Tot slot wordt de noordelijke brughelling van de Liersebaan mee vernieuwd en komt ook hier een gescheiden dubbelrichtingsfietspad. 

Voorbereidende werken vanaf 19 februari

De voorbereidende werken starten vanaf maandag 19 februari en omvatten het slopen van een loods in de Vaartstraat en het bouwrijp maken van de projectzone. Doordat deze werken buiten de rijweg gebeuren, is de hinder beperkt. Ook wordt reeds gestart met het aanleggen van de riolering voor de ‘Nieuwe Vaartstraat’.  Vervolgens gaan de nutsbedrijven rond medio april aan de slag voor het verplaatsen en vernieuwen van nutsleidingen en kabels. De werken voor de bouw van de nieuwe rotonde, die gepaard gaan met de meeste hinder, zullen vermoedelijk eind mei/begin juni starten. Meer informatie over de planning van de hoofdwerken wordt binnenkort gecommuniceerd. 

Blijf op de hoogte

De meest actuele informatie is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/zandhoven. Geïnteresseerden kunnen zich via de website ook abonneren op een digitale nieuwsbrief van AWV over de werken.