Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorbereidende werken van start aan Drasopbrug en nieuwe ecoduct Hallerbos over Brusselse Ring

Voorbereidende werken van start aan Drasopbrug en nieuwe ecoduct Hallerbos over Brusselse Ring

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op dinsdag 21 februari met voorbereidende werken aan twee bruggen over de Ring rond Brussel (R0) in Halle: het nieuwe ecoduct aan het Hallerbos en de nieuwe Drasopbrug. Om de werken te kunnen uitvoeren, moeten er bomen worden gerooid. Die worden na de werken gecompenseerd door nieuwe bomen aan te planten. De werken duren op beide locaties ongeveer twee weken.

Meer informatie op wegenenverkeer.be/halle en vlaanderen.be/ontsnippering.

Geen verkeershinder, wel geluidshinder mogelijk

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert de twee werven op de Brusselse ring - de bouw van het ecoduct Hallerbos en van de brug aan de Drasop - zo goed mogelijk op elkaar af. Aan het Hallerbos start de aannemer op 21 februari met de voorbereidende werken. Die zullen ongeveer twee weken duren. Voor het rooien van de bomen aan de Drasopbrug is er nog geen startdatum geprikt. De werken gebeuren sowieso voor de start van het broedseizoen (15 maart). Op beide locaties gebeurt het rooien van de bomen in de berm. Aan het nieuwe ecoduct wordt er ook in het Hallerbos zelf gewerkt. Daarbij is er geen verkeershinder, maar kan er wel geluidshinder zijn voor bewoners in de directe omgeving. Zij krijgen een brief in de bus. 

Nieuwe Drasopbrug vooral gericht op actieve weggebruiker

Sinds augustus 2019 is de brug van Drasop afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het was toen dat een vrachtwagen onder de brug in brand schoot en daarbij een van de stalen liggers ernstig beschadigde. De brug wordt niet gerenoveerd, maar wel volledig vervangen. Daarbij wordt optimaal rekening gehouden met het lokale karakter van de omgeving en de functie van de brug als vlotte en comfortabele fietsverbinding tussen Buizingen en Dworp. Zo komen op de brug twee voet- en fietspaden van telkens 2,5 meter breed. Voor auto’s is in het midden van de weg een strook van 3 meter breed voorzien, zodat automobilisten beurtelings over de brug kunnen rijden. Eens de nieuwe brug gebouwd is, worden er ter compensatie van de gerooide bomen nieuwe bomen aangeplant. Op die manier behoudt de brug van Drasop haar groene karakter. Volgens de huidige planning starten de werken in het najaar van 2023 en kan de nieuwe brug vanaf de zomer van 2024 in gebruik genomen worden. 

Ecoduct Hallerbos: veilige oversteek voor mens en dier 

Het nieuwe ecoduct komt in de plaats van de huidige brug van de Vlasmarktdreef over de Brusselse Ring. Door de dreef te ontharden wordt het leefgebied van de dieren in het Hallerbos een pak groter en wordt ook de biodiversiteit beter beschermd. Dankzij het ecoduct kunnen niet enkel dieren, maar ook wandelaars en fietsers veilig de andere kant van het bos bereiken. De brede aanloopzone naar het ecoduct blijft vrij voor dieren, waarbij de gerooide bomen en stronken bijna allemaal hergebruikt worden als natuurlijke afscheiding tussen mens en dier. Op het einde van de werken wordt er ook streekeigen bosplantsoen aangeplant in de zones die bij de bouw van het ecoduct onthard worden. Alles samen zal er 2.153 m² bos bijkomen. De bouw van het ecoduct is een samenwerking van het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Departement Omgeving en past bovendien mooi binnen de initiatieven van het Plan Boommarter om de natuur ten zuiden van Halle te versterken. De werken aan het nieuwe ecoduct starten volgens de huidige planning in het late voorjaar van 2023 en eindigen in 2025.